نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش جرات ورزی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سراب [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 107-120]

ا

 • اثرات ثابت تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • اختلاف زناشویی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 73-81]
 • استرس مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 23-48]
 • اصفهان آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • اضطراب مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 23-48]
 • اضطراب رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 165-189]
 • اضطراب اثربخشی آموزش شیوه‌های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 141-158]
 • اضطراب ‌‌اجتماعی مقایسه‌ اضطراب‌‌‌‌ اجتماعی، خود ‌‌‌کارآمدی‌ و سرسختی‌ ‌‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با سطوح جرأت‌‌ورزی متفاوت [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 105-122]
 • اضطراب تحصیلی اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • اعتبار تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • الکافرة بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • انتخاب همسر آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • انتظار ایده‌آل‌گرایانه دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انتظار از ازدواج دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انتظار بدبینانه دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انتظار واقع‌گرایانه دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]

ب

 • باروری تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • بخش ویژه تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]
 • بیگانگی اجتماعی بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • بلوتوث بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • بیماری های قلبی عروقی تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]
 • بهبودی بیمار تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]

پ

 • پایایی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • پیامک بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • پدیدارشناسی تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سراب [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 107-120]
 • پرخاشگری مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 105-124]
 • پرخاشگری واکنشی بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • پرسشنامه اشتیاق زناشویی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • پنج عامل بزرگ شخصیتی امکان سنجی ارتباط بین رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی (مطالعه موردی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-69]

ت

 • تاب آوری بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • تاب آوری اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • تجربه زیسته پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی ) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 143-163]
 • تحلیل ارتباط متقابل بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • تحلیل رفتار متقابل اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 73-81]
 • تحلیل عاملی اکتشافی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • تحلیل عاملی تأییدی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • تحلیل مضمون آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • تعارضات زناشویی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • تعارضات والد-فرزندی اثربخشی آموزش شیوه‌های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 141-158]
 • تلفن همراه بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • تنظیم هیجان بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • تولید معنا تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]

ج

 • جامعه پذیری جنسیتی بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • جامعه دموکراتیک بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • جرات ورزی مقایسه‌ اضطراب‌‌‌‌ اجتماعی، خود ‌‌‌کارآمدی‌ و سرسختی‌ ‌‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با سطوح جرأت‌‌ورزی متفاوت [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 105-122]
 • جنسیت بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]

ح

 • حمایت خانواده تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]

خ

 • خانواده اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • خشونت بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • خطاهای شناختی بررسی مقایسه ای اثربخشی رویکردهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان25 تا 40 سال شهر تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 69-81]
 • خودشفقت‌ورزی و زوجین پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس مولفه‌های سلامت روان شناختی و خودشفقت‌ورزی در زوجین شهرستان بوکان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 43-55]
 • خود‌‌کارآمدی مقایسه‌ اضطراب‌‌‌‌ اجتماعی، خود ‌‌‌کارآمدی‌ و سرسختی‌ ‌‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با سطوح جرأت‌‌ورزی متفاوت [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 105-122]

د

 • دانش آموزان اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • دانشجو رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • دانشگاه رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • دختران دانشجوی مقطع کارشناسی تبریز مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 105-124]
 • درمان شناختی رفتاری بررسی مقایسه ای اثربخشی رویکردهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان25 تا 40 سال شهر تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 69-81]

ر

 • رشد اخلاقی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس رشد اخلاقی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 155-165]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • رضایت جنسی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • رضایت زناشویی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 73-81]
 • روابط زناشویی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • روابط مجازی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • روش آموزش خلاقیت پریز اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • رویکرد تفسیری تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • رویکرد کیفی آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]

ز

 • زن بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • زنان بررسی رابطه میزان استفاده از لوازم آرایشی و مزاحمت های خیابانی برای زنان: مورد مطالعه استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 77-103]
 • زنان و مردان بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • زندگی خانوادگی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • زوجین امکان سنجی ارتباط بین رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی (مطالعه موردی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-69]

س

 • سازگاری زناشویی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • سازگاری زناشویی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس رشد اخلاقی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 155-165]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • سازگاری زناشویی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • سبک عشق ورزی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 165-189]
 • سرطان سینه بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • سرمایه اجتماعی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • سرمایه روان شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • سلامت روان شناختی پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس مولفه‌های سلامت روان شناختی و خودشفقت‌ورزی در زوجین شهرستان بوکان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 43-55]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • شیوه شناختی- رفتاری اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]

ص

 • صمیمیت زناشویی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]

ط

 • طلاق پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی ) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 143-163]

ع

 • عدم تحمل بلاتکلیفی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سراب [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 107-120]
 • علل طلاق پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی ) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 143-163]
 • عملکرد تحصیلی اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]

ف

 • فضای مجازی مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 23-48]
 • فضای مجازی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • فنون گراس بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]

ک

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]

گ

 • گشتاورهای تعمیم یافته تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]

ل

 • لوازم آرایشی بررسی رابطه میزان استفاده از لوازم آرایشی و مزاحمت های خیابانی برای زنان: مورد مطالعه استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 77-103]

م

 • مدیریت بدن تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • مراکز مشاوره رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • مزاحمت های خیابانی بررسی رابطه میزان استفاده از لوازم آرایشی و مزاحمت های خیابانی برای زنان: مورد مطالعه استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 77-103]
 • مشارکت سیاسی بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • مصاحبه عمیق تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • مهارتهای مقابله ای بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]

ن

 • نارضایتی بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • ناگویی هیجانی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • نرخ مشارکت زنان تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • نمودشناسی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • نوجوانان رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 165-189]

و

 • واژگان کلیدی: آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • واژه‌های کلیدی: تعهد زناشویی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • واژه های کلیدی: رضایت زناشویی امکان سنجی ارتباط بین رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی (مطالعه موردی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-69]
 • واژه‌های کلیدی: شبکه های اجتماعی مجازی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 105-124]
 • واژه­های کلیدی: شیوه­های فرزندپروری اثربخشی آموزش شیوه‌های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 141-158]
 • واژه‌های کلیدی: نارسایی هیجانی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • واقعیت درمانی بررسی مقایسه ای اثربخشی رویکردهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان25 تا 40 سال شهر تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 69-81]

ه

 • هوش هیجان بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]