نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش خودکنترلی بررسی تاثیرآموزش مهارت خودکنترلی برعزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 7-22]
 • آموزش شناختی رفتاری بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]

ا

 • ابتکار اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • ادراک خویشتن مقایسۀ هوش هیجانی وادراک خویشتن در مادران دارای کودکان عقب ‏ماندگی ذهنی و سالم در مشکین شهر‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 115-130]
 • استرس ادراک شده پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-125]
 • استرس‌والدگری استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • اضطراب بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-112]
 • اضطراب امتحان رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]
 • اضطراب امتحان اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • اضطراب فراگیر اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • افراد سالم مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • افراد وابسته به مواد مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • افسردگی مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • افسردگی پس از زایمان پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-125]
 • ایل عبدالملکی درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]
 • امید به زندگی مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • انگیزش اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • انگیزش تحصیلی بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 161-180]
 • اوتیسم تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • اوقات فراغت ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]

ب

 • بارداری پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-125]
 • بافت تاریخی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • باور غیر منطقی بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • باورهای ارتباطی ناکارآمد بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • باورهای دینی رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • باورهای غیرمنطقی تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • باورهای وسواسی بررسی مقایسه‌ای باورهای وسواسی و ویژگی‌های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 113-134]
 • بهره مندی از منابع بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • بهره وری تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-68]
 • بهزیستی روان شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 73-94]

پ

 • پیشرفت تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • پیشرفت تحصیلی.‏ اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • پیوند والدینی رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]

ت

 • تاب آوری نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • تحلیل مسیر رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]
 • ترجیحات همسرگزینی بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]
 • تصمیم گیری بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • تعهد زناشویی نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • تعهد زناشویی مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • تفکر انتقادی بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • تفکر انتقادی اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • تفکر خلاق اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • تفکر علمی اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 22-33]
 • تنظیم هیجان بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-112]
 • توسعه بازارهای مالی نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 22-33]

ج

 • جامعه پذیری جنسیتی بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • جنسیت تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-68]
 • جهت گیری هدف اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]

چ

 • چرخه‌زندگی استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]

ح

 • حقوق خانواده درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]

خ

 • خشونت بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 23-40]
 • خلاقیت بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 161-180]
 • خلاقیت اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • خودکارآمدی اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]

د

 • دانش آموزان دختر رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • دانش جنسی و بدکاری جنسی بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • دانشجویان دختر بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت* [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 93-112]
 • دبیران تربیت بدنی تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-68]
 • درمان گروهی شناختی- رفتاری تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]

ر

 • راهبردهای خودتنظیمی بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • راهبردهای شناختی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • راهبردهای فراشناختی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت* [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 93-112]
 • رضایت اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • رضایت جنسی مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • رضایت زناشویی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • رضایت زناشویی بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]
 • رضایت‌مندی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • رقابت‌جویی رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • رمان و پریچهر بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 23-40]
 • رویکرد اسلام بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-112]

ز

 • زنان اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • زنان بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 23-40]
 • زنان ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • زنان نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 22-33]
 • زنان مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • زنان خانه دار مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • زنان خانه‌دار استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • زنان شاغل استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • زنان شاغل مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • زنان معلم.‏ نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • زوج‌های هر دو شاغل بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]

س

 • سیال بودن اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • سبک زندگی بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 161-180]
 • سبک زندگی رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 73-94]
 • سخت‌کوشی رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • سرطان پستان مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • سیسستم‌های بازداری مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • سلامت روان تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت* [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 93-112]

ش

 • شخصیت مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • شفقت به خود پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 73-94]

ص

 • صمیمیت‌زناشویی مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]

ع

 • عرف درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]
 • عزت نفس بررسی تاثیرآموزش مهارت خودکنترلی برعزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 7-22]
 • عزت نفس رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • عقب ماندگی ذهنی مقایسۀ هوش هیجانی وادراک خویشتن در مادران دارای کودکان عقب ‏ماندگی ذهنی و سالم در مشکین شهر‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 115-130]
 • عملکرد سازمانی کارکنان زن و مرد اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • عوامل فردی- خانوادگی بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]

ف

 • فرسودگی شغلی بررسی مقایسه‌ای باورهای وسواسی و ویژگی‌های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 113-134]
 • فرهنگ‌‌ سازمانی اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • فضا‌های عمومی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • فعال‌سازی مغزی و رفتاری مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]

ق

 • قانون درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]

ک

 • کرمانشاه ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • کیفیت زندگی رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • کمال‌گرائی رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]

م

 • مادران تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • میزان انعطاف پذیری اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • میزان بسط دادن اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • مسئولیت‌پذیری رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • مشارکت بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • معنویت درمانی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • مهارت حل مسئله بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • مواد سنتی مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • مواد صنعتی مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]

ن

 • نیاز به کسب موفقیت رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • نظریه معکوس اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • نگرش و التزام عملی به نماز نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • نیمرخ روانی مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • نوشهر سازی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]

و

 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی مقایسه‌ای باورهای وسواسی و ویژگی‌های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 113-134]

ه

 • هدفمداری رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • همکاری اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • هوش معنوی مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • هوش هیجانی مقایسۀ هوش هیجانی وادراک خویشتن در مادران دارای کودکان عقب ‏ماندگی ذهنی و سالم در مشکین شهر‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 115-130]