نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-64]
 • آگاهی تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • آموزش‎ ‎خانواده آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-64]
 • آموزشهای فوق برنامه نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 127-152]
 • آموزش و پرورش آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-64]

ا

 • اجرای نامتعارف ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • اختلالات شخصیت مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-102]
 • ایدز تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • اعتیاد اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 81-94]
 • افسردگی بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 59-79]
 • افسردگی اساسی عودکننده بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 49-64]
 • القای خلق (خلق مثبت تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • انزوای اجتماعی بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • انعطاف پذیری بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • انگیزش پیشرفت اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 81-94]
 • اوقات فراغت.‏ نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 127-152]

ب

 • با وجدان بودن بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • باور مذهبی پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 81-94]
 • برون گرایی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • بزهکاری مقایسة شیوه‎‎های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 141-151]
 • بی عدالتی مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]

پ

 • پایگاه ‏اجتماعی- اقتصادی بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • پرستاران و بهیاران مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]

ت

 • تصور از خدا دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا ‏ در تدوین مدل تصور از خود [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 153-172]
 • تصور از خود دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا ‏ در تدوین مدل تصور از خود [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 153-172]
 • تصور شخصی بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • تعارض کار- خانواده مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • تعهد مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • تکنیک ‏TOPSI سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]
 • تمایز یافتگی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر براساس متغیرهای‏ تمایز یافتگی و تاب آوری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 27-42]
 • تمایزیافتگی رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست ‏ و غیرسرپرست خانوار [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 113-128]
 • تمایزخود رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • توانمندسازی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 65-83]
 • توسعه ‏ زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]

ج

 • جمعیت خانوار بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • جنسیت بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]

چ

 • چارچوب ادراکی بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسائی و تدوین مؤلفه های سلامت ‏سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما مناطق 2 و 13 ‏ در سال تحصیلی 1391-1390‏ [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 27-48]

ح

 • حافظه یادآوری تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • حافظه سرگذشتی تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • حریم بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • حقوق خانواده ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • حمایت عاطفی ادراک شده بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]

خ

 • خشونت خانگی نسبت به فرزندان بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • خصوصیات فردی بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • خطرات شغلی مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • خلق منفی) تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • خودکارآمدی مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 45-58]
 • خوشه ‏C مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-102]

د

 • دانشجویان دختر پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • دختران نوجوان بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • دلبستگی مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • دلبستگی ادراک شده دوران کودکی دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا ‏ در تدوین مدل تصور از خود [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 153-172]
 • دلپذیر بودن بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • دورۀ عمر بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]

ر

 • رابطه زوجیت ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • رضایت مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • رضایت از زندگی زناشویی مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • رضایت‌مندی بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • رفتار مذهبی پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • روش‌های مختلف آموزش تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]

ز

 • زایمان طبیعی بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • زن بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • زن بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 59-79]
 • زنان رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • زنان بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • زنان تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • زنان آلفا مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 45-58]
 • زنان سرپرست خانوار.‏ رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست ‏ و غیرسرپرست خانوار [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 113-128]
 • زنان کارآفرین عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 95-111]
 • زوجین مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • زوجین متقاضی طلاق. ‏ مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-102]

س

 • سبک زندگی بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • سبکهای مقابله ای اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 45-60]
 • سبک های هویت بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت ‏و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر*‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 27-44]
 • سرطان مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • سلامت روحی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 65-83]
 • سلامت سازمانی بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسائی و تدوین مؤلفه های سلامت ‏سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما مناطق 2 و 13 ‏ در سال تحصیلی 1391-1390‏ [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 27-48]
 • سلامت عمومی رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت ‏و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر*‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 27-44]
 • سوء استفاده از حق ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • سوگیری حافظه تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]

ش

 • شخصیت بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • شهرستان خوی بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 59-79]
 • شیوه‌های فرزندپروری مقایسة شیوه‎‎های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 141-151]

ط

 • طرح واره های ناسازگار اولیه بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 49-64]
 • طرح وارۀ درمانی بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 49-64]

ع

 • عزّت نفس اجتماعی مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 45-58]
 • علایم روانی پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • عملکرد مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • عوامل اجتماعی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 95-111]
 • عوامل جمعیت‌شناختی رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 13-26]
 • عوامل خانوادگی ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • عوامل فردی ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • عوامل فرهنگی ـ اجتماعی زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]
 • عوامل فرهنگی- اجتماعی‏ ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • عوامل مربوط به رابطه زن و مرد ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]

غ

 • غنی سازی نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 127-152]

ف

 • فرسودگی‌شغلی رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست ‏ و غیرسرپرست خانوار [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 113-128]
 • فضای ورودی بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • فوتبال زنان زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]

ق

 • قصد اضرار ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]

ک

 • کارآفرینی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 95-111]
 • کتابخانه دانشگاهی سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]
 • کتابدار زن سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]
 • کیفیت زندگی ‏ پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر براساس متغیرهای‏ تمایز یافتگی و تاب آوری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 27-42]
 • کیفیت زندگی ‏زناشویی ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]

گ

 • گرایش به خشونت رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 13-26]
 • گرانباری نقش مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]

م

 • مدیریت مشارکتی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 65-83]
 • مذهب‌گرایی رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 13-26]
 • مراقبت‌های جسمانی بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • مراقبین بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • معماری ایران بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • مهارتهای زندگی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 45-60]

ن

 • نظام‌های خانواده بوئن رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • نگرش تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • نوجوانی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 45-60]
 • نوروتیسم بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]

و

 • ورزش زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت ‏و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر*‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 27-44]

ه

 • هوش هیجانی سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]