نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار هنری شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • آزار کودک بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • آزمون تشریحی گسترده پاسخ اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون جور کردنی اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون چندگزینه‌ای-چندپاسخ اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون صحیح-غلط اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون کوتاه پاسخ اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آسیب روانی بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-64]
 • آسیب شناسی تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 41-60]
 • آسیب نوپدید اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی.‏ رابطه آسیب نوپدید اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی دانشجویان‎ ‎دانشگاه ‏آزاد اسلامی در سال تحصیلی92-1391 در شهر همدان‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 105-124]
 • آشپزخانه ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • آگاهی تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • آگاهی تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران ‏عروق قلبی (زن ومرد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 107-130]
 • آگاهی از روش‌های اصلاح و تغییر رفتار رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 103-118]
 • آگاهی سیاسی جنسیت، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 153-176]
 • آگاهی فراشناختی رابطه آگاهی فراشناختی و تمایزیافتگی با عزت نفس جنسی زنان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]
 • آگاهی ‏متعالی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • آموزش بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • آموزش بیمار بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • آموزش تحلیل رفتار متقابل اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 111-129]
 • آموزش توجه تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 103-130]
 • آموزش جرات ورزی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سراب [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 107-120]
 • آموزش‎ ‎خانواده آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-64]
 • آموزش خودکنترلی بررسی تاثیرآموزش مهارت خودکنترلی برعزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 7-22]
 • آموزش شناختی رفتاری بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • آموزش گروهی بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 105-114]
 • آموزش گونه-مدار تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 81-101]
 • آموزش مثبت نگری اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • آموزش مثبت نگری اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • آموزش مدیریت والدین اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود سبک فرزند پروری واکنش ‏بیش از حد مادران کودکان ‏ADHD [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 91-108]
 • آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کارکرد خانوادگی زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کنترل عواطف زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 29-45]
 • آموزش مهارت های زندگی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و ‏اضطراب معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 123-137]
 • آموزشهای فوق برنامه نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 127-152]
 • آموزش و پرورش آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو‎ ‎از‎ ‎دیدگاه ‏اولیاء‎ ‎دانش آموزان در سال۱۳۹۰‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 43-64]
 • آموزه های دینی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • آیه ۳۴سوره نساء بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابتکار اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • ابتلا همزمان بررسی ابتلای همزمان اختلالات روانپزشکی در افراد همسر آزار ‏ (مطالعه کیفی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 13-32]
 • ابعاد روان شناختی بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]
 • ابعاد شخصیت رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • ابعاد شخصیت بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 45-58]
 • اتیسم اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • اثرات ثابت تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • اجتماعی شدن بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • اجتماعی شدن عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • اجتماعی و تحصیلی مقایسه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 59-78]
 • اجتنابی مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 91-104]
 • اجرا گذاردن بررسی عوامل اجتماعی مربوط به اجرای مهریه ی زنان تازه ازدواج کرده ‏شهرستان شهرکرد در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 13-42]
 • اجرای نامتعارف ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • احساس امنیت بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 91-106]
 • احساس امنیت سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • احساس پوچی و بی معنایی واکاوی تجربیات فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از احساس پوچی و بی معنایی: مطالعه ای پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 125-154]
 • احساس تعلق اجتماعی بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • احساس تنهایی کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • احساس توانمند سازی رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • احساس حقارت بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 7-28]
 • احساس مثبت نسبت به همسر رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • احساس معنا در کار شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • احساس همبستگی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • اختلاف زناشویی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 73-81]
 • اختلالات رفتاری مقایسه اختلالات رفتاری مادران کودکان عقب مانده آموزش‌پذیر ذهنی با ‏مادران کودکان عادی در شهرستان گناباد [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 27-46]
 • اختلالات رفتاری رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 29-49]
 • اختلالات روانی تحلیلی بر نقش ویژگیهای جمعیت شناختی والدین در بروز اختلالات ‏روانی کودکان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • اختلالات روانپزشکی.‏ بررسی ابتلای همزمان اختلالات روانپزشکی در افراد همسر آزار ‏ (مطالعه کیفی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 13-32]
 • اختلالات شخصیت بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 91-106]
 • اختلالات شخصیت مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-102]
 • اختلال رفتاری رابطه اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستانی شهر تبریز در سال ‏تحصیلی 87-88 با اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 87-104]
 • اختلال روانی و ازدواج مجدد مادر بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 63-80]
 • اختلال شخصیت مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 13-34]
 • اختلال شخصیت اسکیزوتایپی رابطه اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستانی شهر تبریز در سال ‏تحصیلی 87-88 با اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 87-104]
 • اختلال شخصیت ضد اجتماعی رابطه اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستانی شهر تبریز در سال ‏تحصیلی 87-88 با اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 87-104]
 • اختلال شخصیت وابسته رابطه اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستانی شهر تبریز در سال ‏تحصیلی 87-88 با اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 87-104]
 • اختلال شخصیت وابسته اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]
 • اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎( ODD)‎ مقایسه میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎(ODD)‎‏ فرزندان با توجه به ‏شیوه های فرزندپروری مادران ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 49-62]
 • اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور در کاهش نشانه های بالینی کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 91-105]
 • اختلال وسواسی - اجباری ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • اختلال وسواس جبری اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • اختلال وسواسی- جبری ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • اخلاق حرفهای تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در تأثیر رهبری تحولی بر خودرهبری و خودکارآمدی معلمان زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • ادراک تعامل اجتماعی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • ادراک خویشتن مقایسۀ هوش هیجانی وادراک خویشتن در مادران دارای کودکان عقب ‏ماندگی ذهنی و سالم در مشکین شهر‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 115-130]
 • ایدز تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • ایده‌پردازی بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • ایرانسل بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • ارتباط متقابل اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • ارزش ادراک شده رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • ارزشمندی زندگی تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • ارزش ها بررسی عوامل مرتبط با تضاد ارزشی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد ابهردر سال 1385‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 25-44]
 • ازدواج اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 13-30]
 • ازدواج نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • ازدواج - شهرستان شهرکرد‏ بررسی عوامل اجتماعی مربوط به اجرای مهریه ی زنان تازه ازدواج کرده ‏شهرستان شهرکرد در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 13-42]
 • ازدواج فامیلی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]
 • استان کرمانشاه تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • استحباب نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • استراتژی­های مقابله­ای مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • استرس رابطه میان راهبردهای مقابله با استرس و وضعیت سلامت روانی خانواده های معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به ‏ متغیرهای جمعیت شناختی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 9-24]
 • استرس مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • استرس بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی‎ ‎و تاب آوری در پیش بینی تعارضات ‏زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-66]
 • استرس رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • استرس مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 23-48]
 • استرس ادراک شده پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-125]
 • استرس شغلی اثربخشی معنادرمانی فرانکل در استرس شغلی معلمان زن [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 71-86]
 • استرس‌والدگری استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • اسلام مقایسه تطبیقی وضعیت زنان کشور عربستان با وضعیت ایده آل ‏ زن مسلمان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 125-152]
 • اسلام بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]
 • اشتیاق تحصیلی رابطه بین مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان جانبازان و ایثارگران مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتیاق تحصیلی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتغال بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار ‏(مطالعه موردی شهرمشهد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 147-158]
 • اشتغال بررسی تأثیر تحریم بر وضعیت اشتغال زنان در ایران [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 7-21]
 • اشتغال تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • اشتغال پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتغال .‏ بررسی فعالیتهای زنان در بخش غیررسمی ‏(مطالعه موردی : مادر شهر تبریز)‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-100]
 • اشتغال زنان بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • اشتغال زنان تبیین مولفه ‏های شغل مناسب زنان مبتنی بر رویکرد فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتغال مادر ‏ بررسی مقایسه‌ای میزان سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز دارای ‏مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 99-114]
 • اشتغال مادران/ رشد اجتماعی کودکان / مهدکودک رابطه بین اشتغال مادران و رشد اجتماعی فرزندان ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 67-86]
 • اصفهان آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • اصول مدیریت بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 93-110]
 • اضطراب تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 27-40]
 • اضطراب اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخهای ‏ مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 167-182]
 • اضطراب مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • اضطراب بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی‎ ‎و تاب آوری در پیش بینی تعارضات ‏زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-66]
 • اضطراب تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران ‏عروق قلبی (زن ومرد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 107-130]
 • اضطراب بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-112]
 • اضطراب مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 137-154]
 • اضطراب مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 23-48]
 • اضطراب رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 165-189]
 • اضطراب اثربخشی آموزش شیوه‌های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 141-158]
 • اضطراب ‏ بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 41-56]
 • اضطراب) بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • اضطرابی مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • اضطراب اجتماعی بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 7-28]
 • اضطراب اجتماعی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب ‌‌اجتماعی مقایسه‌ اضطراب‌‌‌‌ اجتماعی، خود ‌‌‌کارآمدی‌ و سرسختی‌ ‌‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با سطوح جرأت‌‌ورزی متفاوت [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 105-122]
 • اضطراب آشکار و اضطراب پنهان رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 45-62]
 • اضطراب امتحان رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]
 • اضطراب امتحان اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • اضطراب امتحان (هیجانی بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • اضطراب بارداری اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 107-124]
 • اضطراب تحصیلی اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • اضطراب فراگیر اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • اعتیاد اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 81-94]
 • اعتیاد پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • اعتیاد به کار تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • اعتبار تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • اعتبارسنجی طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 91-106]
 • افراد سالم مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • افراد کم‌توان ذهنی بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 26-43]
 • افراد وابسته به مواد مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • افزایش ارزش های مذهبی دلبستگی دوران کودکی و دلبستگی به خدا، مدل حل بحران هویت با توجه ‏به ادراک اهمیت ارزش های مذهبی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 105-126]
 • افسردگی تأثیر درمان ریلکسیشن در کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ‏ذهنی با ویژگیهای مختلف دموگرافیک- معرفی تکنیک [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 143-162]
 • افسردگی ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • افسردگی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • افسردگی مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • افسردگی بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 59-79]
 • افسردگی بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی‎ ‎و تاب آوری در پیش بینی تعارضات ‏زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-66]
 • افسردگی پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و ‏ خودگویی درزنان افسرده‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-68]
 • افسردگی مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • افسردگی بررسی تأثیر رفتارهای غیر نوآورانه بر افسردگی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 31-44]
 • افسردگی بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 91-112]
 • افسردگی بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 26-43]
 • افسردگی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • افسردگی اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]
 • افسردگی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • افسردگی اساسی عودکننده بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 49-64]
 • افسردگی پس از زایمان مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • افسردگی پس از زایمان پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-125]
 • افسرده مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • افشای هیجانی بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 91-112]
 • اقتصاد دانش بنیان تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • ایل عبدالملکی درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]
 • القای خلق (خلق مثبت تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • الکافرة بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • الگو طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی چند محوری مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • الگوی مصرف مواد بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 107-120]
 • الگوهای ارتباطی پیش بینی تعهدزناشویی براساس الگوهای ارتباطی : نقش میانجی سبک‌های عشق‌ورزی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • الگوهای سنتی پرورش بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]
 • الگوهای غذایی رابطه الگوهای غذایی غالب با شاخصهای آنتروپومتریک (نمایه توده بدن و دور کمر) ‏در زنان دارای سابقه خانوادگی و بدون سابقه خانوادگی چاقی ساکن شمال ‏شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 69-86]
 • امید اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]
 • امید به آینده رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • امید به زندگی مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • امید به زندگی پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدمحور اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمن مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 91-104]
 • امنیت ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • امنیت اجتماعی ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • امنیت شهری ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • امنیت کودک بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • امنیت هیجانی اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 53-72]
 • انتخاب همسر آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • انتظار ایده‌آل‌گرایانه دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انتظار از ازدواج دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انتظار بدبینانه دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انتظار واقع‌گرایانه دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-27]
 • انزوای اجتماعی بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • انسجام خانوادگی عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • انعطاف پذیری بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • انعطاف‌پذیری خانواده بررسی رابطه انعطاف‌پذیری خانواده و سبک‌های هویت با نقش واسطه‌گری ‏گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان‎*‎ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-80]
 • انعطاف‌پذیری زناشویی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]
 • انگیزش اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • انگیزش بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • انگیزش پیشرفت اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 81-94]
 • انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 45-58]
 • انگیزش تحصیلی بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 161-180]
 • انگیزه‌های ازدواج رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 61-73]
 • اوتیسم تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • اوقات فراغت ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • اوقات فراغت.‏ نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 127-152]

ب

 • بارداری بررسی میزان خشونت خانگی در دوران بارداری، ارتباط آن با برخی عوامل ‏دموگرافیک و اثرات آن بر نتایج بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز ‏بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 107-126]
 • بارداری بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏ [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-20]
 • بارداری پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-125]
 • بارور مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • باروری تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • بازی های حسی و حرکتی اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور در کاهش نشانه های بالینی کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 91-105]
 • بافت تاریخی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • بانوان نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • بانوان ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • بانوان فرهنگی. ‏ تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]
 • با وجدان بودن بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • باور بهداشتی عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی و ارتباط باور بهداشتی و آگاهی با آن در بیماران زن مبتلا به نارسایی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باور‌داشتن به اتمام کار بررسی رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار‎ ‎و عزت‌نفس با سلامت‌روان در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر مشگین شهر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]
 • باور غیر منطقی بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • باور مذهبی پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • باورهای ارتباطی رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 65-78]
 • باورهای ارتباطی ناکارآمد بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • باورهای اصلی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 49-64]
 • باورهای انگیزشی مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عوامل شخصیتی و نقش ‏پیشبینیکنندگی آنها برعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 43-62]
 • باورهای دینی رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • باورهای غیرمنطقی تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • باورهای غیرمنطقی‏ اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • باورهای فراشناختی اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 107-124]
 • باورهای مذهبی پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • باورهای نادرست.‏ رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 61-73]
 • باورهای وسواسی بررسی مقایسه‌ای باورهای وسواسی و ویژگی‌های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 113-134]
 • بی‌ثباتی ازدواج بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 115-125]
 • بی‌ثباتی ازدواج رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 65-78]
 • بحران هویت دلبستگی دوران کودکی و دلبستگی به خدا، مدل حل بحران هویت با توجه ‏به ادراک اهمیت ارزش های مذهبی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 105-126]
 • بخش غیررسمی بررسی فعالیتهای زنان در بخش غیررسمی ‏(مطالعه موردی : مادر شهر تبریز)‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-100]
 • بخشودگی زناشویی رابطه مهارت‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بخشودگی زناشویی ‏در میان زنان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 75-91]
 • بخش ویژه تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]
 • بدبینی بررسی رابطه ی خوش بینی- بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان ‏شاغل و خانه‌دار در شهر رابر، سال1388‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 9-30]
 • بدن برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • بذل مهریه بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • بیرجند مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • برساخت هویت برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی (‏LEAP‏) بر انگیزش پیشرفت ‏دختران دبیرستانی دارای پدر معتاد [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 81-94]
 • برون گرایی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • برون گروهی/درون گروهی مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • بزهکاری مقایسة شیوه‎‎های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 141-151]
 • بزهکاری عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • بیش فعالی – نقص توجه ‏ اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود سبک فرزند پروری واکنش ‏بیش از حد مادران کودکان ‏ADHD [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 91-108]
 • بی عدالتی مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • بیگانگی اجتماعی بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • بلایای طبیعی مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • بلاتکلیفی مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • بلوتوث بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • بلوغ عاطفی مادران رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 29-49]
 • بیماران HIV نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 65-72]
 • بیماران قلبی - ‏عروقی.‏ تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • بیماری سرطان بررسی موانع خانوادگی، فردی و پرسنلی کنترل درد در بیماران مبتلا به سرطان(بالای 18 سال) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 155-178]
 • بیماری عروق قلبی ‏ تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران ‏عروق قلبی (زن ومرد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 107-130]
 • بیماری نارسایی قلبی عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی و ارتباط باور بهداشتی و آگاهی با آن در بیماران زن مبتلا به نارسایی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیماری‌های روان‌تنی رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • بیماری های قلبی عروقی تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]
 • بندرعباس مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • بهبودی بیمار تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]
 • بهبود روابط بین فردی اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر بهبود رابطه های بین فردی و خودکارآمدی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور بوکان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-24]
 • بهداشت روانی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و ‏اضطراب معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 123-137]
 • بهره مندی از منابع بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • بهره وری تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-68]
 • بهره وری تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 155-168]
 • بهزیستی ذهنی اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 53-72]
 • بهزیستی ذهنی بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 45-58]
 • بهزیستی روانشناختی مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • بهزیستی روانشناختی بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • بهزیستی روانشناختی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 131-158]
 • بهزیستی روان شناختی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و ‏عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 21-36]
 • بهزیستی روان شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 73-94]
 • بهزیستی روان شناختی رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 145-160]
 • بوم شناسی اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 91-106]

پ

 • پایایی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • پایداری پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری سود بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • پاسخ های مقابله ای اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخهای ‏ مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 167-182]
 • پایگاه اجتماعی- اقتصادی رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • پایگاه اجتماعی-اقتصادی فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • پایگاه ‏اجتماعی- اقتصادی بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • پایگاه اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • پایگاه هویت نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-26]
 • پیامدها پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • پیامک بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • پدیدارشناسی تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شرم درونی شده زنان بدسرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرخاشگری رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-66]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 23-36]
 • پرخاشگری مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • پرخاشگری پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 65-84]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سراب [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 107-120]
 • پرخاشگری مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 105-124]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 109-117]
 • پرخاشگری ‏ اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 85-104]
 • پرخاشگری بدنی مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • پرخاشگری کلامی مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • پرخاشگری واکنشی بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • پرداخت منصفانه بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • پرستاران بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • پرستاران و بهیاران مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • پرسشنامه اختلال شخصیت میلون بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 91-106]
 • پرسشنامه اشتیاق زناشویی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • پرسشنامه‌ شخصیت هگزاکو رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • پژوهش مورد- منفرد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 111-129]
 • پیش دبستانی اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 13-25]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • پیشرفت تحصیلی.‏ اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ‏ سال تحصیلی90-89‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-122]
 • پیشرفت سازمانی تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]
 • پنج عامل بزرگ شخصیتی امکان سنجی ارتباط بین رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی (مطالعه موردی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-69]
 • پوشش دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • پیوند عاطفی عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • پیوند والدینی رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]

ت

 • تاب آوری رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 89-104]
 • تاب آوری بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی‎ ‎و تاب آوری در پیش بینی تعارضات ‏زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-66]
 • تاب آوری نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • تاب آوری بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]
 • تاب آوری بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • تاب آوری اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • تاب آوری اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • تاب‌آوری تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین ‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 105-122]
 • تاب‌آوری رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]
 • تاب‌آوری بررسی مقایسه‌ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تأییداجتماعی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • ت از زندگی بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 69-92]
 • تبریز ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • تبریز مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • تبعیت عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی و ارتباط باور بهداشتی و آگاهی با آن در بیماران زن مبتلا به نارسایی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبعیض جنسی عوامل اجتماعی مؤثّر بر هویّت جنسیّتی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 75-90]
 • تبعیض جنسیت شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 33-50]
 • تبعیض شغلی نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • تبعیض علیه زنان چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]
 • تیپ شخصیتی نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیپ شخصیتی ‏A مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • تیپ شخصیتی ‏C رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • تجربیات زیسته واکاوی تجربیات فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از احساس پوچی و بی معنایی: مطالعه ای پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 125-154]
 • تجربه زیسته پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی ) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 143-163]
 • تحریم بررسی تأثیر تحریم بر وضعیت اشتغال زنان در ایران [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 7-21]
 • تحکیم خانواده جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 125-148]
 • تحلیل ارتباط متقابل بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • تحلیل آماری جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • تحلیل رفتار متقابل اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 73-81]
 • تحلیل عاملی رابطه الگوهای غذایی غالب با شاخصهای آنتروپومتریک (نمایه توده بدن و دور کمر) ‏در زنان دارای سابقه خانوادگی و بدون سابقه خانوادگی چاقی ساکن شمال ‏شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 69-86]
 • تحلیل عاملی ‏ تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 41-60]
 • تحلیل عاملی اکتشافی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • تحلیل عاملی تأییدی تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روا نسجی نسخه فارسی مقیاس اشتیاق زناشویی در افراد متأهل ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 49-68]
 • تحلیل کیفی تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • تحلیل مسیر رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]
 • تحلیل مضمون آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • تحلیل موضوعی برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک(سودا) تبیین مولفه ‏های شغل مناسب زنان مبتنی بر رویکرد فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحمیل فکر تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • تحولات جمعیتی جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • تربیت دینی تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 41-60]
 • تربیت رسانه‌ای چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • ترجیحات همسرگزینی بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]
 • ترس تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران ‏عروق قلبی (زن ومرد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 107-130]
 • ترس از ارزیابی منفی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیزهوش مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عوامل شخصیتی و نقش ‏پیشبینیکنندگی آنها برعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 43-62]
 • تصمیم گیری بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • تصورات قالبی اجتمایی تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]
 • تصورات قالبی جنسیتی نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • تصور از خدا دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا ‏ در تدوین مدل تصور از خود [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 153-172]
 • تصور از خود دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا ‏ در تدوین مدل تصور از خود [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 153-172]
 • تصور شخصی بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • تصور شخص از بدن بررسی عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت‌های ورزشی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 109-139]
 • تضاد بررسی عوامل مرتبط با تضاد ارزشی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد ابهردر سال 1385‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 25-44]
 • تعادل کار- زندگی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • تعارض اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • تعارضات زناشویی مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 43-59]
 • تعارضات زناشویی بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی‎ ‎و تاب آوری در پیش بینی تعارضات ‏زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-66]
 • تعارضات زناشویی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • تعارضات زناشویی مدل سازی ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعارضات والد-فرزندی اثربخشی آموزش شیوه‌های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 141-158]
 • تعارض زناشویی تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین ‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 105-122]
 • تعارض زناشویی بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 27-35]
 • تعارض زناشویی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کارکرد خانوادگی زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • تعارض زناشویی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کنترل عواطف زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 29-45]
 • تعارض کار- خانواده مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • تعارض متقابل کار- خانواده مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • تعارض هویتی جمعی ارائه الگوی تعارض هویتی زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 43-67]
 • تعارض هویتی فردی ارائه الگوی تعارض هویتی زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 43-67]
 • تعاملات اجتماعی عوامل مؤثر در تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای شهری ‏ نمونه موردی: پیاده گذر شهریار کوی ولی عصر(ع) شهرتبریز ‏ ‏ ‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 145-166]
 • تعاونی تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • تعدد زوجات مقایسه تطبیقی وضعیت زنان کشور عربستان با وضعیت ایده آل ‏ زن مسلمان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 125-152]
 • تعلل‌ورزی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و کاهش تعلل‏ ورزی دانش‏آموزان دختر پایه اوّل مقطع متوسطه ناحیه 2 تبریز [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 57-79]
 • تعهد مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • تعهد اجتماعی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]
 • تعهد به برند رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • تعهد زناشویی رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در ‏دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 63-82]
 • تعهد زناشویی نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • تعهد زناشویی مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • تعهد زناشویی پیش بینی تعهدزناشویی براساس الگوهای ارتباطی : نقش میانجی سبک‌های عشق‌ورزی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • تغییر جنسیت نگاهی جرم شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 83-104]
 • تفسیرِ پوشش دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • تفکر انتقادی بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان ‏دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 127-144]
 • تفکر انتقادی بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • تفکر انتقادی اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • تفکر خلاق اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • تفکر علمی اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • تفکر قطعی نگر پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • تفکر وجودی انتقادی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • تفکیک خویشتن پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 7-17]
 • تقلید ‏ رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • تکالیف مالی ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • تکنیک ‏TOPSI سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]
 • تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 22-33]
 • تکنیک هم انباشتگی پانلی تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • تکنولوژی ارتباطات سیار تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 81-101]
 • تلفن همراه بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • تمایز یافتگی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر براساس متغیرهای‏ تمایز یافتگی و تاب آوری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 27-42]
 • تمایز یافتگی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 89-104]
 • تمایز یافتگی رابطه آگاهی فراشناختی و تمایزیافتگی با عزت نفس جنسی زنان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]
 • تمایز یافتگی‎ ‎ رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 77-90]
 • تمایزیافتگی رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست ‏ و غیرسرپرست خانوار [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 113-128]
 • تمایزیافتگی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • تمایز یافتگی خود تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز ‏مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید وامور ایثارگران)‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 15-32]
 • تمایز یافتگی خود بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 41-56]
 • تمایز یافتگی خود پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • تمایزیافتگی خود اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • تمایزخود رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • تمایل درونی به کار تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • تمرینات هوازی بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]
 • تنیدگی والدینی اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم خانواده بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]
 • تنظیم هیجان بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-112]
 • تنظیم هیجان بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • تنهایی تأثیر مداخلات مبتنی بر درمان شفقت خود (CFT) بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانایی ها بررسی رابطه بین نقش‎‌‎های مدیریتی زنان‎ ‎با توانایی‎‌‎ها‎ ‎و مهارت‎‌‎ها ‏ [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 31-48]
 • توانمندسازی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 65-83]
 • توانمندسازی شغلی مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • توسعه نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • توسعه ‏ زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]
 • توسعه بازارهای مالی نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 22-33]
 • توفیق‌طلبی بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • تولید معنا تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]

ج

 • جاب بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]
 • جامعه پذیری بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • جامعه پذیری جنسیتی بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • جامعه پذیری جنسیتی بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • جامعه پذیری سیاسی جنسیت، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 153-176]
 • جامعه دموکراتیک بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • جامعه شناسی بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • جرأت ورزی رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 77-90]
 • جرأت ورزی اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-26]
 • جرات ورزی مقایسه‌ اضطراب‌‌‌‌ اجتماعی، خود ‌‌‌کارآمدی‌ و سرسختی‌ ‌‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با سطوح جرأت‌‌ورزی متفاوت [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 105-122]
 • جراحی زیبایی بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 91-106]
 • جراحی زیبایی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • جرم شناسی نگاهی جرم شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 83-104]
 • جمعیت خانوار بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • جنسیت بررسی فعالیتهای زنان در بخش غیررسمی ‏(مطالعه موردی : مادر شهر تبریز)‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-100]
 • جنسیت جنسیت، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 153-176]
 • جنسیت مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • جنسیت مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • جنسیت بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • جنسیت رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • جنسیت مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • جنسیت بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • جنسیت تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-68]
 • جنسیت تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • جنسیت مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • جنسیت بررسی نقش جنسیت برکاربرد تلفن همراه در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های شهرستان میاندوآب [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 123-143]
 • جنسیت پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • جهانی شدن جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • جهت گیری پیشرفت ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری تساوی طلبانه ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری جنسی نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهت گیری دموکراتیک.‏ ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری زندگی نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 65-72]
 • جهت گیری عام گرایانه ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری علمی ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری مدنی ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری مذهبی پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در ‏دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرند [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 149-166]
 • جهت گیری مذهبی جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 41-52]
 • جهت گیری مذهبی بیرونی.‏ پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 37-52]
 • جهت گیری مذهبی درونی پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 37-52]
 • جهت گیری هدف اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • جهت گیری هدف بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 99-117]

چ

 • چارچوب ادراکی بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسائی و تدوین مؤلفه های سلامت ‏سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما مناطق 2 و 13 ‏ در سال تحصیلی 1391-1390‏ [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 27-48]
 • چالش تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • چالشها چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • چرخه‌زندگی استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • چیستان بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]

ح

 • حافظه یادآوری تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • حافظه سرگذشتی تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • حجاب مقایسه تطبیقی وضعیت زنان کشور عربستان با وضعیت ایده آل ‏ زن مسلمان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 125-152]
 • حجاب مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • حرفه‌آموزی بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 26-43]
 • حریم بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • حساسیت اضطرابی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (‏CBT‏) در کاهش ‏علایم‎ ‎‏ حساسیت اضطرابی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 115-132]
 • حضانت پس از انحلال نکاح مقایسه ی تطبیقی حضانت درحقوق ایران فقه اسلامی و کنوانسیون رفع ‏تبعیض علیه زنان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 117-133]
 • حضانت ‏حق یا تکلیف؟ مقایسه ی تطبیقی حضانت درحقوق ایران فقه اسلامی و کنوانسیون رفع ‏تبعیض علیه زنان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 117-133]
 • حضانت در حقوق ایران مقایسه ی تطبیقی حضانت درحقوق ایران فقه اسلامی و کنوانسیون رفع ‏تبعیض علیه زنان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 117-133]
 • حقوق خانواده ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • حقوق خانواده درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]
 • حقوق زنان واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق سیاسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • حمایت اجتماعی مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • حمایت اجتماعی نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 65-72]
 • حمایت اجتماعی والدین بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]
 • حمایت اجتماعی والدین و دوستان جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 41-52]
 • حمایت از کودک بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • حمایت خانواده تآثیر حضور حمایتی خانواده بر سیر بهبودی بیماران زن مبتلا به بیماری های قلبی عروقی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 121-136]
 • حمایت عاطفی ادراک شده بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]

خ

 • خیانت زناشویی پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 7-17]
 • خیانت زناشویی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • خانواده بررسی عوامل مرتبط با تضاد ارزشی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد ابهردر سال 1385‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 25-44]
 • خانواده بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 131-153]
 • خانواده رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و‎ ‎سلامت روانی زنان معلم ‏مقطع ابتدایی شهر داراب [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • خانواده نگاهی جرم شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 83-104]
 • خانواده بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • خانواده اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • خانواده چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • خانواده ایرانی جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • خانواده ایرانی فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • خانواده درمانی ساختاری اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 133-146]
 • خانواده درمانی کوتاه مدّت ستیر تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیّت زوج ها [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 109-129]
 • خاورمیانه و شمال افریقا بررسی روند مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه و شمال افریقا ‏( 1998 تا 2012 )‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 45-78]
 • خستگی ‏ ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • خشم مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • خشونت بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 23-40]
 • خشونت بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • خشونت بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • خشونت احساسی تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده ‏(با نگاهی به جامعه‌ ترکیه)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 131-146]
 • خشونت اقتصادی تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده ‏(با نگاهی به جامعه‌ ترکیه)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 131-146]
 • خشونت بدنی تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده ‏(با نگاهی به جامعه‌ ترکیه)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 131-146]
 • خشونت جنسی تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده ‏(با نگاهی به جامعه‌ ترکیه)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 131-146]
 • خشونت خانگی بررسی میزان خشونت خانگی در دوران بارداری، ارتباط آن با برخی عوامل ‏دموگرافیک و اثرات آن بر نتایج بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز ‏بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 107-126]
 • خشونت خانگی عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 67-84]
 • خشونت خانگی نسبت به فرزندان بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • خشونت کلامی تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده ‏(با نگاهی به جامعه‌ ترکیه)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 131-146]
 • خصوصیات فردی بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • خصومت‎.‎ مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • خطاهای شناختی بررسی مقایسه ای اثربخشی رویکردهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان25 تا 40 سال شهر تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 69-81]
 • خطرات شغلی مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • خطرپذیری بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • خلاقیت بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 161-180]
 • خلاقیت اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • خلاقیت پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • خلاقیت تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان اهمال کار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلق منفی) تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • خود ارزشمندی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • خودآگاهی برتر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • خودپنداره رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و‎ ‎سلامت روانی زنان معلم ‏مقطع ابتدایی شهر داراب [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • خودرهبری و خودکارآمدی معلمان تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در تأثیر رهبری تحولی بر خودرهبری و خودکارآمدی معلمان زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودشیفتگی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • خودشفقت‌ورزی و زوجین پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس مولفه‌های سلامت روان شناختی و خودشفقت‌ورزی در زوجین شهرستان بوکان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 43-55]
 • خودکارآمدی مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 45-58]
 • خودکارآمدی اثر آموزش TRIZ بر تفکر خلاق، علمی، انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان دختر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 49-67]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • خودکارآمدی اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر بهبود رابطه های بین فردی و خودکارآمدی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور بوکان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-24]
 • خود کارآمدی بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]
 • خود کارآمدی.‏ بررسی رابطه بین هوش معنوی، هوش عاطفی و خودکارآمدی با رفتار ‏شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 105-126]
 • خود‌‌کارآمدی مقایسه‌ اضطراب‌‌‌‌ اجتماعی، خود ‌‌‌کارآمدی‌ و سرسختی‌ ‌‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با سطوح جرأت‌‌ورزی متفاوت [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 105-122]
 • خود کار آمدی خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 13-25]
 • خودکارآمدی تحصیلی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی تاثیر آموزش هوش معنوی بر واکنش به استرس تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطعِ سوم متوسطه شهرستان شبستر [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 63-75]
 • خودکارامدی مادری بررسی نقش ابعاد خودمراقبتی در خودکارامدی مادری زنان مراجع به مراکز بهداشت شهر اهواز [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-26]
 • خودمراقبتی بررسی نقش ابعاد خودمراقبتی در خودکارامدی مادری زنان مراجع به مراکز بهداشت شهر اهواز [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-26]
 • خوش بینی بررسی رابطه ی خوش بینی- بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان ‏شاغل و خانه‌دار در شهر رابر، سال1388‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 9-30]
 • خوش‌بینی بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]
 • خوشه ‏C مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-102]
 • خوف نشوز بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دیابت نوع 2 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • داده های تابلویی طبقه بندی JEL: C23 بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • داستان بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • دانش آموز مقایسه سلامت روانی دانش آموزان طلاق با دانش آموزان عادی [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 125-138]
 • دانش‌آموز مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 91-104]
 • دانش آموزان رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • دانش آموزان اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • دانش آموزان اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • دانش آموزان طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش آموزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش آموزان ابتدایی رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 29-49]
 • دانش آموزان اهمال کار تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان اهمال کار [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش آموزان با نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی.‏ تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 103-130]
 • دانش آموزان دختر پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در ‏دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرند [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 149-166]
 • دانش آموزان دختر رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • دانش آموز دختر رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه ‏سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-46]
 • دانش جنسی و بدکاری جنسی بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-47]
 • دانشجو مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • دانشجو رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • دانشجویان جنسیت، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 153-176]
 • دانشجویان پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • دانشجویان بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان‏ رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • دانشجویان‏ مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • دانشجویان اضطرابی مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 24-44]
 • دانشجویان خوابگاهی مقایسه سلامت روانی دانشجویان (دختر و پسر) خوابگاهی و غیر خوابگاهی ‏دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ‏ [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 127-142]
 • دانشجویان دختر پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • دانشجویان دختر رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • دانشجویان دختر بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت* [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 93-112]
 • دانشجویان ساکن خوابگاه کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • دانشجویان غیراضطرابی مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 24-44]
 • دانشجویان غیر خوابگاهی.‏ مقایسه سلامت روانی دانشجویان (دختر و پسر) خوابگاهی و غیر خوابگاهی ‏دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ‏ [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 127-142]
 • دانشجویان فارغ التحصیل زن واکاوی تجربیات فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از احساس پوچی و بی معنایی: مطالعه ای پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 125-154]
 • دانشگاه رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • دانشگاه آزاد اسلامی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بررسی‎ ‎وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه ‏دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 87-102]
 • دبیران تربیت بدنی تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-68]
 • دبیران تربیت بدنی تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 155-168]
 • دبیران تربیت بدنی.‏ مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-40]
 • دبیران زن بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • دبیران زن و مرد بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عوامل جمعیت شناختی با رضایت ‏زناشویی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان دهدشت ‏ ‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 145-156]
 • دختر اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 23-36]
 • دختر.‏ پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • دختران بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 25-42]
 • دختران بررسی عوامل اجتماعی مربوط به اجرای مهریه ی زنان تازه ازدواج کرده ‏شهرستان شهرکرد در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 13-42]
 • دختران مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • دختران جوان تأثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی دختران جوان شهرهای مرزنشین استان اردبیل بر اساس معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دختران دانشجوی مقطع کارشناسی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • دختران دانشجوی مقطع کارشناسی تبریز مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 105-124]
 • دختران در آستانه ازدواج اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • دختران فراری مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری با دختران غیرفراری [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 23-40]
 • دختران فراری علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • دختران نوجوان بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر خشونت خانوادگی نسبت به دختران ‏نوجوان(مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهر اهواز)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 143-172]
 • دختران نوجوان مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • دختر فراری اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 111-129]
 • درد بررسی موانع خانوادگی، فردی و پرسنلی کنترل درد در بیماران مبتلا به سرطان(بالای 18 سال) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 155-178]
 • درماندگی آموخته شده اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان سیستمی- سازه‌گرا اثربخشی زوج‌ درمانی سیستمی- سازه‌‌گرا بر افزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 55-69]
 • درمان شناختی رفتاری بررسی مقایسه ای اثربخشی رویکردهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان25 تا 40 سال شهر تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 69-81]
 • درمان شناختی- رفتاری اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (‏CBT‏) در کاهش ‏علایم‎ ‎‏ حساسیت اضطرابی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 115-132]
 • درمان شناختی-رفتاری تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 27-40]
 • درمان فراشناختی اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • درمان گروهی شناختی- رفتاری تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان مبتنی بر شفقت خود تأثیر مداخلات مبتنی بر درمان شفقت خود (CFT) بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان وجودی اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]
 • درمان وجودی بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • درمان وجودی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • درون گرایی-برون گرایی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]
 • دشواری در تنظیم هیجانی پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • دلایل دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • دلبستگی مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • دلبستگی ادراک شده دوران کودکی دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا ‏ در تدوین مدل تصور از خود [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 153-172]
 • دلبستگی به خدا دلبستگی دوران کودکی و دلبستگی به خدا، مدل حل بحران هویت با توجه ‏به ادراک اهمیت ارزش های مذهبی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 105-126]
 • دلبستگی به خدا نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کنترل خشم دانش آموزان دختر [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • دلبستگی به خدا پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلبستگی دوران کودکی دلبستگی دوران کودکی و دلبستگی به خدا، مدل حل بحران هویت با توجه ‏به ادراک اهمیت ارزش های مذهبی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 105-126]
 • دلپذیر بودن بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • دلزدگی زناشویی پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 7-17]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]
 • دلفی فازی تبیین مولفه ‏های شغل مناسب زنان مبتنی بر رویکرد فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینداری ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • دینداری رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • دینداری زوجین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • دوره دوم متوسطه طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • دورۀ عمر بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • دوستان بررسی عوامل مرتبط با تضاد ارزشی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد ابهردر سال 1385‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 25-44]
 • دوسوگرا مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 91-104]

ذ

 • ذهن آگاهی بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]
 • ذهن آگاهی نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذهنیت های متفاوت دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]

ر

 • رابطه زوجیت ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • رابطه ولی – فرزندی‏ تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 123-135]
 • رابطۀ مادر-کودک آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • رانندگی مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • راهبردهای حل تعارض اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 85-104]
 • راهبردهای خودتنظیمی مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عوامل شخصیتی و نقش ‏پیشبینیکنندگی آنها برعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 43-62]
 • راهبردهای خودتنظیمی بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • راهبردهای خودتنظیمی تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان اهمال کار [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبردهای شناختی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • راهبردهای شناختی و فراشناختی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبردهای فراشناختی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برجهت گیری هدف، ‏اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 131-159]
 • راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت* [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 93-112]
 • راهبردهای مقابله با استرس رابطه میان راهبردهای مقابله با استرس و وضعیت سلامت روانی خانواده های معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به ‏ متغیرهای جمعیت شناختی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 9-24]
 • رجوع بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • رژیم درمانی عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی و ارتباط باور بهداشتی و آگاهی با آن در بیماران زن مبتلا به نارسایی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسانه چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • رسانه های جمعی سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • رشد اخلاقی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس رشد اخلاقی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 155-165]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • رضایت مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • رضایت اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطه ی خوش بینی- بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان ‏شاغل و خانه‌دار در شهر رابر، سال1388‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 9-30]
 • رضایت از زندگی مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • رضایت از زندگی رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • رضایت از زندگی نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-26]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • رضایت از زندگی زناشویی مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • رضایت جنسی مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • رضایت جنسی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • رضایت جنسی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • رضایت جنسی طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • رضایت جنسی بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت زناشویی رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-66]
 • رضایت زناشویی تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز ‏مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید وامور ایثارگران)‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 15-32]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عوامل جمعیت شناختی با رضایت ‏زناشویی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان دهدشت ‏ ‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 145-156]
 • رضایت زناشویی اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 133-146]
 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 37-52]
 • رضایت زناشویی بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 53-66]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 121-149]
 • رضایت زناشویی مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 41-56]
 • رضایت زناشویی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • رضایت زناشویی بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]
 • رضایت زناشویی رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 145-160]
 • رضایت زناشویی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 73-81]
 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • رضایت زناشویی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عوامل جمعیت شناختی با رضایت ‏زناشویی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان دهدشت ‏ ‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 145-156]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • رضایت شغلی رابطۀ ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 25-42]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • رضایت مشتری بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • رضایت‌مندی مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • رضایت‌مندی بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • رضایت‌مندی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • رضایت‌مندی بیماران زن عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیماران زن از کارکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان های منتخب تبریز درسال 94-1393 [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 77-98]
 • رضایتمندی زناشویی رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در ‏دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 63-82]
 • رضایت‌مندی زناشویی اثربخشی زوج‌ درمانی سیستمی- سازه‌‌گرا بر افزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 55-69]
 • رضایت و انگیزه اجتماعی بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 93-110]
 • رغبت به ازدواج بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-43]
 • رغبت تحصیلی - انگیزش تحصیلی- دانشگاه آزاد اسلامی- مقیاس رغبت تحصیلی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با رغبت تحصیلی ‏ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 7-24]
 • رفاه خانواده مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده ‏(مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 33-62]
 • رفتارشهروندی سازمانی تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رابطه بین هوش معنوی، هوش عاطفی و خودکارآمدی با رفتار ‏شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 105-126]
 • رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بهبهان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 133-150]
 • رفتار مذهبی پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • رفتار نوآورانه و اعضای هیأت علمی زن بررسی تأثیر رفتارهای غیر نوآورانه بر افسردگی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 31-44]
 • رفتارهای خودمراقبتی تأثیر آگاهی از رفتارهای خود مراقبتی بر میزان ترس و اضطراب بیماران ‏عروق قلبی (زن ومرد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 107-130]
 • رقابت‌جویی رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • ریلکسیشن تأثیر درمان ریلکسیشن در کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ‏ذهنی با ویژگیهای مختلف دموگرافیک- معرفی تکنیک [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 143-162]
 • رمان و پریچهر بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 23-40]
 • رهبری تحولی تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در تأثیر رهبری تحولی بر خودرهبری و خودکارآمدی معلمان زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبری فراخود شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • روابط خویشاوندی بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 131-153]
 • روابط زناشویی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • روابط فرا زناشویی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 131-158]
 • روابط مالی ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • روابط مجازی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • روایت‌‌درمانی اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]
 • روان درمانی گروهی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • روش آموزش خلاقیت پریز اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • روش‌های مختلف آموزش تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • رویکرد اسلام بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 101-112]
 • رویکرد تطبیقی شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • رویکرد تفسیری تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • رویکرد چند وجهی لازاروس تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 123-135]
 • رویکرد شناختی- رفتاری اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • رویکرد فراشناخت موریتس اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • رویکرد کیفی آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی اثربخشی رویکرد گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخهای ‏ مقابله ای دانشجویان دختر مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 167-182]
 • روند تحولی نظریه ذهن تعیین سطوح نظریه ذهن و رابطه آن با ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان ‏پنجم ابتدائی مدارس شهر تبریزدر سال تحصیلی 92-91‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 131-144]

ز

 • زایمان سزارین ‏ مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • زایمان طبیعی مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • زایمان طبیعی بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بین المللی تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 81-101]
 • زدن بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زلزله مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • زن مقایسه تطبیقی وضعیت زنان کشور عربستان با وضعیت ایده آل ‏ زن مسلمان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 125-152]
 • زن بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • زن بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 59-79]
 • زن بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • زن بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • زن شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • زنان بررسی روند مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه و شمال افریقا ‏( 1998 تا 2012 )‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 45-78]
 • زنان بررسی فعالیتهای زنان در بخش غیررسمی ‏(مطالعه موردی : مادر شهر تبریز)‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-100]
 • زنان رابطه الگوهای غذایی غالب با شاخصهای آنتروپومتریک (نمایه توده بدن و دور کمر) ‏در زنان دارای سابقه خانوادگی و بدون سابقه خانوادگی چاقی ساکن شمال ‏شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 69-86]
 • زنان نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • زنان اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 133-146]
 • زنان اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 53-72]
 • زنان عوامل مؤثر در تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای شهری ‏ نمونه موردی: پیاده گذر شهریار کوی ولی عصر(ع) شهرتبریز ‏ ‏ ‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 145-166]
 • زنان بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 53-66]
 • زنان بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • زنان رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • زنان بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • زنان تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]
 • زنان بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏ [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-20]
 • زنان اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • زنان بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 23-40]
 • زنان ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • زنان نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 22-33]
 • زنان مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • زنان ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • زنان سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • زنان بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • زنان بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • زنان مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • زنان مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • زنان بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]
 • زنان حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • زنان کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • زنان ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • زنان بررسی رابطه میزان استفاده از لوازم آرایشی و مزاحمت های خیابانی برای زنان: مورد مطالعه استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 77-103]
 • زنان دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • زنان بررسی مقایسه‌ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شرم درونی شده زنان بدسرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان.‏ بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 105-124]
 • زنان آسیب دیده اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]
 • زنان آلفا مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 45-58]
 • زنان باردار ‏ رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان در زنان باردار شهر تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-74]
 • زنان بارور بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • زنان بارور طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • زنان بد سرپرست اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شرم درونی شده زنان بدسرپرست [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان خانه‌دار مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زنان خانه دار بررسی رابطه ی خوش بینی- بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان ‏شاغل و خانه‌دار در شهر رابر، سال1388‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 9-30]
 • زنان خانه دار مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • زنان خانه‌دار استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • زنان رضایت‌مند بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • زنان سرپرست خانوار اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • زنان سرپرست خانوار اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • زنان سرپرست خانوار.‏ رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست ‏ و غیرسرپرست خانوار [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 113-128]
 • زنان شاغل بررسی رابطه ی خوش بینی- بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان ‏شاغل و خانه‌دار در شهر رابر، سال1388‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 9-30]
 • زنان شاغل مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زنان شاغل استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-22]
 • زنان شاغل مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]
 • زنان شاغل رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • زنان شهر تبریز بررسی علل فرهنگی نابهنجاری های رفتاری زنان زندانی تبریز [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-90]
 • زنان غیرمعتاد مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • زنان کارآفرین عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 95-111]
 • زنان - کیفیت زندگی - ورزش همگانی و بهزیستی بدنی.‏ مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش‌های همگانی و زنان غیر فعال ‏در این زمینه (منطقه 3 تهران)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 13-25]
 • زنان مبتلا به سوءمصرف مواد مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • زنان متأهل بررسی عوامل مؤثر برسوء رفتار نسبت به زنان متأهل مراجعه کننده به ‏مرکز پزشکی قانونی شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 47-68]
 • زنان متقاضی طلاق بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • زنان مراجع به مراکز بهداشت بررسی نقش ابعاد خودمراقبتی در خودکارامدی مادری زنان مراجع به مراکز بهداشت شهر اهواز [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-26]
 • زنان مطلقه مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • زنان معلم.‏ نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • زنان نابارو طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • زنان نابارور بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • زنانه‌ترشدن اعتیاد پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • زنان و مردان بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • زنان و مردان متأهل‏ بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 115-125]
 • زندان مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • زندانیان غیرمعتاد.‏ مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • زندانیان معتاد مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • زندگی خانوادگی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • زوج درمانی سیستمی- سازه گرا اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • زوجین مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • زوجین ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • زوجین امکان سنجی ارتباط بین رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی (مطالعه موردی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-69]
 • زوجین تک شاغل مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زوجین متقاضی طلاق. ‏ مقایسة اختلالات شخصیت خوشه ‏C‏ در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-102]
 • زوجین هر دو شاغل مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زوج ها تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیّت زوج ها [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 109-129]
 • زوج‌های متأهل نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]
 • زوج‌های هر دو شاغل بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]

س

 • ساختار قدرت فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • ساختار قدرت‌ رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و‎ ‎سلامت روانی زنان معلم ‏مقطع ابتدایی شهر داراب [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • ساختار قدرت خانواده بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • سازگاری تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و کاهش تعلل‏ ورزی دانش‏آموزان دختر پایه اوّل مقطع متوسطه ناحیه 2 تبریز [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 57-79]
 • سازگاری اجتماعی پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح واره های فرزندپروری و سبک های دلبستگی والد-فرزند در دختران نوجوان دانش آموز شهرتبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 145-165]
 • سازگاری تحصیلی پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 65-84]
 • سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز بررسی مقایسه‌ای میزان سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز دارای ‏مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 99-114]
 • سازگاری زناشویی مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • سازگاری زناشویی نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 149-160]
 • سازگاری زناشویی بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • سازگاری زناشویی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • سازگاری زناشویی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس رشد اخلاقی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 155-165]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • سازگاری زناشویی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • سازگاری هیجانی مقایسه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 59-78]
 • سازمان ملل متحد چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]
 • سیاست قضائی نگاهی جرم شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 83-104]
 • سیاستگذاری خانواده تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 63-75]
 • سیال بودن اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • سالمندان ‏ بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش ‏شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 77-94]
 • سبک اسنادی رابطه سبکهای اسنادی و سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی در بین زنان سرپرست خانوار شهر زنجان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 79-102]
 • سبک حل مسئله نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 149-160]
 • سبک دلبستگی رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در ‏دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 63-82]
 • سبک دلبستگی آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • سبک دلبستگی پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 65-84]
 • سبک دلبستگی پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح واره های فرزندپروری و سبک های دلبستگی والد-فرزند در دختران نوجوان دانش آموز شهرتبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 145-165]
 • سبک دلبستگی اجتنابی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • سبک دلبستگی اضطرابی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • سبک دلبستگی ایمن بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • سبک زندگی بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • سبک زندگی بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • سبک زندگی بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 161-180]
 • سبک زندگی رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • سبک زندگی رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 103-118]
 • سبک عشق ورزی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • سبک کنار آمدن با استرس و سرمایه روانشناختی رابطه سبکهای اسنادی و سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی در بین زنان سرپرست خانوار شهر زنجان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 79-102]
 • سبک مدیریت کلاسی رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 103-118]
 • سبک مقابله ای پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در ‏دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرند [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 149-166]
 • سبک مقابله ای ‏ بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با ‏سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 131-144]
 • سبک های یادگیری بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 99-117]
 • سبکهای اسنادی بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با ‏سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 131-144]
 • سبک‌های پرورش مقایسه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 59-78]
 • سبک های تفکر بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 99-117]
 • سبک های دلبستگی مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 91-104]
 • سبک های دلبستگی مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • سبک‌های دلبستگی بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 121-149]
 • سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 73-94]
 • سبک‌های دلبستگی کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • سبک‌های دلبستگی مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 137-154]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 165-189]
 • سبک‌های دلبستگی نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]
 • سبک‌های عشق‌ورزی پیش بینی تعهدزناشویی براساس الگوهای ارتباطی : نقش میانجی سبک‌های عشق‌ورزی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • سبکهای فرزندپروری پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • سبک های فرزندپروری بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]
 • سبک‌های فرزندپروری نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کنترل خشم دانش آموزان دختر [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • سبکهای مقابله ای اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 45-60]
 • سبک های هویت بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت ‏و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر*‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 27-44]
 • سبک های هویت ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • سبک‌های هویت بررسی رابطه انعطاف‌پذیری خانواده و سبک‌های هویت با نقش واسطه‌گری ‏گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان‎*‎ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-80]
 • سبک های والدینی مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • سبک هویت اطلاعاتی بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان ‏دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 127-144]
 • سبک هویت سردرگم بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان ‏دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 127-144]
 • سبک هویت هنجاری بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان ‏دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 127-144]
 • سخت‌کوشی رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • سرخوردگی زناشویی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 49-64]
 • سرزندگی تحصیلی تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان اهمال کار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرسختی روانشناختی مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • سرسختی روان شناختی مقایسه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی افراد قلیانی و عادی شهر تهران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 141-169]
 • سرطان مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه ‏شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 81-96]
 • سرطان پستان مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 115-128]
 • سرطان سینه اثربخشی زوج‌ درمانی سیستمی- سازه‌‌گرا بر افزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 55-69]
 • سرطان سینه بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • سرطان سینه بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • سرطان سینه بررسی مقایسه‌ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکوب فکر تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • سرمایه اجتماعی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • سرمایه اجتماعی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • سرمایه اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت‌های ورزشی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 109-139]
 • سرمایه اجتماعی شناختی/ ساختاری مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • سرمایه روانشناختی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بهبهان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 133-150]
 • سرمایه روان شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 7-22]
 • سرمایه فرهنگی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • سرمایه فرهنگی درونی شده (فردی) مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • سیستم بازداری رفتاری مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری با دختران غیرفراری [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 23-40]
 • سیستم فعال‌سازی رفتاری مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری با دختران غیرفراری [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 23-40]
 • سیسستم‌های بازداری مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • سطح تحصیلات ‏ بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • سقف شیشه ای رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • سقف شیشه‌ای شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 33-50]
 • سلامت اجتماعی پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • سلامت روان مقایسه سلامت روانی دانش آموزان طلاق با دانش آموزان عادی [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 125-138]
 • سلامت روان رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان در زنان باردار شهر تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-74]
 • سلامت روان خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 13-25]
 • سلامت روان رابطۀ ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 25-42]
 • سلامت روان تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • سلامت روان مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • سلامت روان بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 7-28]
 • سلامت روان اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]
 • سلامت روان پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت روانی بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]
 • سلامت روانی بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]
 • سلامت روانی مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • سلامت روانی ‏ رابطه میان راهبردهای مقابله با استرس و وضعیت سلامت روانی خانواده های معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به ‏ متغیرهای جمعیت شناختی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 9-24]
 • سلامت روانی ‏ رابطه ساختار قدرت در خانواده با خود پنداره و‎ ‎سلامت روانی زنان معلم ‏مقطع ابتدایی شهر داراب [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 49-64]
 • سلامت‌روانی مقایسه سلامت روانی دانشجویان (دختر و پسر) خوابگاهی و غیر خوابگاهی ‏دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ‏ [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 127-142]
 • سلامت روانی زوجین مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • سلامت روانشناختی اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 107-124]
 • سلامت روان شناختی پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس مولفه‌های سلامت روان شناختی و خودشفقت‌ورزی در زوجین شهرستان بوکان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 43-55]
 • سلامت روان شناختی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • سلامت روحی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 65-83]
 • سلامت سازمانی بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسائی و تدوین مؤلفه های سلامت ‏سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما مناطق 2 و 13 ‏ در سال تحصیلی 1391-1390‏ [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 27-48]
 • سلامت عمومی رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت ‏و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر*‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 27-44]
 • سلامت عمومی مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت* [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 93-112]
 • سلامت عمومی مادر بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 63-80]
 • سلامت معنوی رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]
 • سن رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • سنت‌گرایی تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 63-75]
 • سنت گرائی بررسی عوامل مرتبط با تضاد ارزشی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد ابهردر سال 1385‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 25-44]
 • سوء استفاده از حق ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • سوگیری حافظه تأثیر القای خلق بر سوگیری حافظه در زنان [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 125-140]

ش

 • شاخص اشتغال بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخص آموزش بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخص باروری بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخص بهداشت بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخصهای آنتروپومتریک رابطه الگوهای غذایی غالب با شاخصهای آنتروپومتریک (نمایه توده بدن و دور کمر) ‏در زنان دارای سابقه خانوادگی و بدون سابقه خانوادگی چاقی ساکن شمال ‏شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 69-86]
 • شادکامی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش ‏شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 77-94]
 • شادکامی بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 121-149]
 • شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و ‏عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 21-36]
 • شادکامی رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • شادکامی بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 69-92]
 • شادکامی مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • شادکامی رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]
 • شادکامی اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • شادکامی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • شادکامی پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه‌های اجتماعی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • شبکه‌های اجتماعی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • شبکه های اجتماعی مجازی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • شبه‌خانواده مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش‌آموزان ‏مراکز شبه‌خانواده و خانواده عادی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 91-104]
 • شخصیت بررسی رابطۀ خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 97-126]
 • شخصیت مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • شخصیت برند رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • شخصیت شناسی شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • شریعت اسلامی جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 125-148]
 • شرکت مخابرات ‏ بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • شرم تأثیر مداخلات مبتنی بر درمان شفقت خود (CFT) بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعب ثامن استان مازندران تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • شغل مناسب زنان تبیین مولفه ‏های شغل مناسب زنان مبتنی بر رویکرد فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفقت به خود پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 73-94]
 • شکایات روان تنی رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 145-160]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر آمل علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • شهرستان خوی بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 59-79]
 • شهرستان مرند پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در ‏دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرند [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 149-166]
 • شو‌خ‌طبعی رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • شوشتر بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی مؤثر بر ناسازگاری ‏ زناشویی در شوشتر در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 127-148]
 • شیوه شناختی- رفتاری اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • شیوه های فرزندپروری مقایسه میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎(ODD)‎‏ فرزندان با توجه به ‏شیوه های فرزندپروری مادران ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 49-62]
 • شیوه‌های فرزندپروری مقایسة شیوه‎‎های فرزند پروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 141-151]
 • شیوه های فرزند پروری اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 85-104]
 • شیوه های مطالعه بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]

ص

 • صمیمیت اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 109-117]
 • صمیمیّت تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیّت زوج ها [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 109-129]
 • صمیمیت زناشویی بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 105-114]
 • صمیمیت زناشویی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • صمیمیت زناشویی نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]
 • صمیمیت‌زناشویی مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 135-150]

ض

 • ضرب‌المثل بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]

ط

 • طرح‌های کار- زندگی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • طرحواره اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • طرحواره بریدگی تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 119-130]
 • طرحواره جنسی طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • طرحواره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 49-64]
 • طرح‌واره درمانی بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 91-112]
 • طرحواره درمانی گروهی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش ‏شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 77-94]
 • طرحواره فرزندپروری پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح واره های فرزندپروری و سبک های دلبستگی والد-فرزند در دختران نوجوان دانش آموز شهرتبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 145-165]
 • طرحواره ناسازگار اولیه مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 24-44]
 • طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 119-130]
 • طرحواره نقش جنسیتی پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 131-158]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 45-62]
 • طرح واره های ناسازگار اولیه بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 49-64]
 • طرحواره‌های ناسازگار اوّلیه پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • طرحواره های هیجانی مدل یابی علّی آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی با میانجی‌گری عملکرد جنسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح وارۀ درمانی بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا ‏ به افسردگی اساسی عود کننده [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 49-64]
 • طرد از تولید اجتماعی بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 105-124]
 • طرد از رفاه اجتماعی بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 105-124]
 • طرد اقتصادی بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 105-124]
 • طرد مدنی بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 105-124]
 • طلاق مقایسه سلامت روانی دانش آموزان طلاق با دانش آموزان عادی [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 125-138]
 • طلاق اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]
 • طلاق پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی ) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 143-163]
 • طلاق خلع بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • طلاق عاطفی بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بروز طلاق عاطفی (جامعه‌ مورد مطالعه: شهرستان مسجدسلیمان در سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 37-58]
 • طلاق عاطفی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • طلاق عاطفی تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 119-130]

ع

 • عادی.‏ مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • عاطفه مثبت و منفی بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • عجین شدن با کار تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • عدالت ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • عدم تحمل ابهام اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • عدم تحمل بلاتکلیفی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سراب [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 107-120]
 • عدم مطلوبیت نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • عربستان مقایسه تطبیقی وضعیت زنان کشور عربستان با وضعیت ایده آل ‏ زن مسلمان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 125-152]
 • عرف درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]
 • عزت نفس رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ‏ سال تحصیلی90-89‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-122]
 • عزت نفس بررسی تاثیرآموزش مهارت خودکنترلی برعزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 7-22]
 • عزت نفس رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • عزت نفس بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • عزت نفس مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • عزت‌نفس مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • عزت‌نفس بررسی رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار‎ ‎و عزت‌نفس با سلامت‌روان در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر مشگین شهر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]
 • عزت‌نفس کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • عزّت نفس اجتماعی مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی ‏ در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 45-58]
 • عزت نفس جنسی رابطه آگاهی فراشناختی و تمایزیافتگی با عزت نفس جنسی زنان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]
 • عفت جنسی.‏ جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 125-148]
 • عقب ماندگی ذهنی مقایسۀ هوش هیجانی وادراک خویشتن در مادران دارای کودکان عقب ‏ماندگی ذهنی و سالم در مشکین شهر‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 115-130]
 • عقب ماندگی ذهنی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]
 • علایم روانی پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین ‏دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 13-27]
 • علایم وسواس فکری-عملی اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • علل سوء رفتار بررسی عوامل مؤثر برسوء رفتار نسبت به زنان متأهل مراجعه کننده به ‏مرکز پزشکی قانونی شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 47-68]
 • علل طلاق پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی ) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 143-163]
 • عملکرد مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عوامل شخصیتی و نقش ‏پیشبینیکنندگی آنها برعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 43-62]
 • عملکرد تحصیلی اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 29-53]
 • عملکرد جنسی مدل یابی علّی آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی با میانجی‌گری عملکرد جنسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد خانواده/ خانواده های عادی / خانواده های متقاضی طلاق بررسی و مقایسة عملکرد خانواده های عادی و خانواده های متقاضی طلاق [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 177-210]
 • عملکرد ریاضی تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 103-130]
 • عملکرد سازمانی بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 93-110]
 • عملکرد سازمانی کارکنان زن و مرد اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • عمل‌گرایی بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • عمومیت نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • عینی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • عواطف مثبت و منفی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و ‏عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 21-36]
 • عوامل اجتماعی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 95-111]
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی طلاق. مسجد سلیمان بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بروز طلاق عاطفی (جامعه‌ مورد مطالعه: شهرستان مسجدسلیمان در سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 37-58]
 • عوامل بیماری شناختی ‏ عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 67-84]
 • عوامل جمعیت شناختی عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 67-84]
 • عوامل جمعیت‌شناختی رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 13-26]
 • عوامل خانوادگی ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • عوامل شخصیتی بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با ‏سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 131-144]
 • عوامل فردی ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • عوامل فردی- خانوادگی بررسی روابط بین عوامل فردی- خانوادگی و ترجیحات همسرگزینی با رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل در آموزش و پرورش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-53]
 • عوامل فرهنگی ـ اجتماعی زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]
 • عوامل فرهنگی – اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی مؤثر بر ناسازگاری ‏ زناشویی در شوشتر در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 127-148]
 • عوامل فرهنگی- اجتماعی‏ ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • عوامل فرهنگی زنان زندانی بررسی علل فرهنگی نابهنجاری های رفتاری زنان زندانی تبریز [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-90]
 • عوامل مربوط به رابطه زن و مرد ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]

غ

 • غنی سازی نقش فعالیتهای فوق برنامه در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دختر‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 127-152]

ف

 • فدیه بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • فراتحلیل کیفی فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • فرار از منزل علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • فراشناخت درمانی بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 53-66]
 • فرزندان بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • فرزند سالاری بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 131-153]
 • فرسودگی شغلی بررسی مقایسه‌ای باورهای وسواسی و ویژگی‌های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 113-134]
 • فرسودگی شغلی مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • فرسودگی‌شغلی رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست ‏ و غیرسرپرست خانوار [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 113-128]
 • فرهنگ اسلامی شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • فرهنگیان زن بازنشسته پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ ‏تدوام.‏ بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ رسالتی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ سازگاری بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ سازمانی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ‌‌ سازمانی اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 69-91]
 • فرهنگ مردسالاری بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی ‏در بین دبیران و پرستاران زن متاهل [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 95-114]
 • فرهنگ مشارکتی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فشارهای جنسیتی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • فشارهای نهادی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • فضای شهری ‏ عوامل مؤثر در تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای شهری ‏ نمونه موردی: پیاده گذر شهریار کوی ولی عصر(ع) شهرتبریز ‏ ‏ ‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 145-166]
 • فضای مجازی مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 23-48]
 • فضای مجازی رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • فضاهای شهری ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • فضا‌های عمومی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • فضای ورودی بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • فعال‌سازی مغزی و رفتاری مقایسه سیستم‌های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل‌های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهر [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 101-111]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • فنون گراس بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر فنون گراس بر تاب آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 83-119]
 • فوتبال زنان زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه و اشاعه فوتبال زنان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 103-117]
 • فوتسال بانوان رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]

ق

 • قابلیت پیش بینی سود بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • قانون درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 145-169]
 • قانون اساسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • قانون اصول و اهداف تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 63-75]
 • قربانی خشونت اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-26]
 • قصد اضرار ‎ ‎منع سوء استفاده ازحقوق خانواده‎ ‎ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 13-26]
 • قصه بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]
 • قلیان مقایسه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی افراد قلیانی و عادی شهر تهران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 141-169]
 • قواعد آمره حقوق ‏بین‎الملل ‏ چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]

ک

 • کارآفرینی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین ‎)‎مطالعۀ موردی زنان استان مازندران)‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 95-111]
 • کارآفرینی زنان بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • کارآفرینی زنان تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • کاربران زن تلفن‌های همراه رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • کارکرد خانوادگی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کارکرد خانوادگی زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کارکرد خانواده ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • کارکرد خانواده بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 107-120]
 • کارکردگرایی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • کارکردهای اجتماعی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • کارکردهای اقتصادی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • کارکنان آموزش و پرورش رابطۀ ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 25-42]
 • کارمندان متأهل بانکهای دولتی رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-66]
 • کتابخانه دانشگاهی سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]
 • کتابدار زن سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 13-26]
 • کراهت نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • کرمانشاه ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • کشورهایOECD بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • کشورهای در حال توسعه تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • کیفیت بررسی کیفیت مراقبت های بارداری در تعدادی از مراکز بهداشتی-درمانی تبریز ‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 157-178]
 • کیفیت زندگی رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 8-20]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-26]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 23-41]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • کیفیت زندگی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کیفیت زندگی ‏ پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر براساس متغیرهای‏ تمایز یافتگی و تاب آوری [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 27-42]
 • کیفیت زندگی ‏ رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 89-104]
 • کیفیت زندگی ‏زناشویی ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش ‏بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 61-82]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • کیفیت گزارشگری مالی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • ک فرزند پروری بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]
 • کلید واژگان: تعارضات زناشویی پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • کلید واژگان: روابط فرازناشویی مدل یابی علّی آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی با میانجی‌گری عملکرد جنسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه‌ها: اضطراب اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]
 • کلیشه جنسیت شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 33-50]
 • کلمات کلیدی: واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کمال گرایی ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • کمال گرایی بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمال‌گرایی مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • کمال‌گرایی رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 61-73]
 • کمال‌گرایی کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • کمال‌گرائی رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏ [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-52]
 • کمیته امداد امام خمینی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • کنترل خشم نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کنترل خشم دانش آموزان دختر [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کنترل عاطفی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کنترل عواطف زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 29-45]
 • کنترل و نظارت والدین عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • کنوانسیونهای حقوق بشری چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]
 • کودک" اثر بخشی آموزش روابط مادر- کودک بر کاهش کودک آزاری جسمی و عاطفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودک کم توان ذهنی تأثیر درمان ریلکسیشن در کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ‏ذهنی با ویژگیهای مختلف دموگرافیک- معرفی تکنیک [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 143-162]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏ [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-20]
 • گرایش به تفکر انتقادی بررسی رابطه انعطاف‌پذیری خانواده و سبک‌های هویت با نقش واسطه‌گری ‏گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان‎*‎ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-80]
 • گرایش به خشونت رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 13-26]
 • گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت‌های ورزشی بررسی عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت‌های ورزشی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 109-139]
 • گرانباری نقش مدلی در باب اثرات تعارض کار- خانواده، خطرات شغلی و گرانباری نقش‎ ‎بر عملکرد پرستاران زن [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 83-98]
 • گردشگری کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • گروه درمانی اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]
 • گروه‌درمانی اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]
 • گشتاورهای تعمیم یافته تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • گناه تأثیر مداخلات مبتنی بر درمان شفقت خود (CFT) بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لالائی بررسی ابعاد روان شناختی الگوهای سنتیِ پرورش کودکان در خانواده های ایرانی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 81-106]
 • لذت از کار و رضایت از زندگی تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • لیگ برتر رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]
 • لنگرهای شغلی تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 155-168]
 • لنگر های شغلی مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-40]
 • لوازم آرایشی بررسی رابطه میزان استفاده از لوازم آرایشی و مزاحمت های خیابانی برای زنان: مورد مطالعه استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 77-103]

م

 • مادران مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 43-59]
 • مادران تأثیر درمان ریلکسیشن در کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ‏ذهنی با ویژگیهای مختلف دموگرافیک- معرفی تکنیک [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 143-162]
 • مادران بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]
 • مادران تأثیر ‌درمان گروهی شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 69-82]
 • مادران رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 45-62]
 • مادران اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مادران کودکان استثنایی.‏ نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 149-160]
 • مبارات بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • میثاق اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 13-30]
 • مجازات .‏ نگاهی جرم شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 83-104]
 • مجرم زندانی مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 13-34]
 • محبوبیت والدین پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • محل اشتغال مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • محلی گرایی برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • مداخلات خانواده محور اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور در کاهش نشانه های بالینی کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 91-105]
 • مدیریت شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 33-50]
 • مدیریت بدن بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • مدیریت بدن تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • مدیریت مشارکتی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏ [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 65-83]
 • مدرنیزاسیون فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • مدگرایی بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • مدل‌سازی مدل سازی ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل لاجیت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار ‏(مطالعه موردی شهرمشهد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 147-158]
 • مدل معادلات ساختاری تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • مذهب‌گرایی رابطۀ مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با گرایش به خشونت و رفتار ‏جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 13-26]
 • مراقبت پس از زایمان مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • مراقبت‌های جسمانی بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • مراقبت‎ ‎های دوران‎ ‎بارداری بررسی کیفیت مراقبت های بارداری در تعدادی از مراکز بهداشتی-درمانی تبریز ‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 157-178]
 • مراقبین بررسی و مقایسۀ رضایت‌مندی مادران از مراقبت‌های جسمانی ارائه شده از ‏طرف مراقبین لیبر، زایمان و بعد از زایمان در بیمارستان‌‌های آموزشی و ‏غیرآموزشی تبریز ‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 129-141]
 • مراکز مشاوره رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 133-153]
 • مردان و زنان رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 65-78]
 • مرکز پزشکی قانونی بررسی عوامل مؤثر برسوء رفتار نسبت به زنان متأهل مراجعه کننده به ‏مرکز پزشکی قانونی شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 47-68]
 • مرکز کنترل بیرونی جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 41-52]
 • مزاحمت های خیابانی بررسی رابطه میزان استفاده از لوازم آرایشی و مزاحمت های خیابانی برای زنان: مورد مطالعه استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 77-103]
 • میزان انعطاف پذیری اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • میزان بسط دادن اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • مسأله اجتماعی سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • مسیحیت بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]
 • مسولیت پذیری رابطه بین مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان جانبازان و ایثارگران مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسؤولیت اجتماعی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • مسؤولیت پذیری رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 77-90]
 • مسئولیت‌پذیری رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • مشارکت بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]
 • مشارکت بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • مشارکت بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 35-55]
 • مشارکت اجتماعی مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • مشارکت ‏اجتماعی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • مشارکت اجتماعی زنان مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده ‏(مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 33-62]
 • مشارکت اقتصادی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • مشارکت اقتصادی ‏ بررسی روند مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه و شمال افریقا ‏( 1998 تا 2012 )‏ [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 45-78]
 • مشارکت خیریه ای مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده ‏(مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 33-62]
 • مشارکت سیاسی جنسیت، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 153-176]
 • مشارکت سیاسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • مشارکت سیاسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • مشارکت سیاسی بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 121-132]
 • مشارکت سیاسی واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشارکت فرهنگی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 139-156]
 • مشارکت محلی مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده ‏(مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)‏ [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 33-62]
 • مشارکت همگانی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت زنان در شهر آمل [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 91-106]
 • مشاوره گروهی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (‏CBT‏) در کاهش ‏علایم‎ ‎‏ حساسیت اضطرابی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 115-132]
 • مشاوره گروهی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 123-135]
 • مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر بهبود رابطه های بین فردی و خودکارآمدی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور بوکان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-24]
 • مشکلات اقتصادی بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • مشهد بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار ‏(مطالعه موردی شهرمشهد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 147-158]
 • مصاحبه عمیق تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-72]
 • مصرف‌گرایی بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • مصونیت اجتماعی مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • مطالعه کیفی مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • معادلات ساختاری نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • معلم اثربخشی معنادرمانی فرانکل در استرس شغلی معلمان زن [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 71-86]
 • معلمان بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • معلمان زن اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بهبهان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 133-150]
 • معلمان زن اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • معلول جسمی‎.‎ تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و ‏اضطراب معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 123-137]
 • معماری ایران بررسی رابطه مفهوم حریم زنانه با آفرینش فضای ورودی در معماری ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 119-142]
 • معماری داخلی ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • معماری نمایشگاه بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • معنا در زندگی مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • معنادرمانی فرانکل اثربخشی معنادرمانی فرانکل در استرس شغلی معلمان زن [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 71-86]
 • معنویت درمانی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 95-113]
 • معنویت سازمانی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • مفهوم خویشتن رابطه بین مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان جانبازان و ایثارگران مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکانیزم‌های دفاعی مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • منزل علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • منزلت اجتماعی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • منزلت‌های هویت من مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 13-34]
 • منشور حقوق بیماران و پرسنل درمانی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیماران زن از کارکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان های منتخب تبریز درسال 94-1393 [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 77-98]
 • مهارت ارتباطی آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • مهارت ارتباط اجتماعی و تمرینات هوازی بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 69-92]
 • مهارت حل تعارض بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-43]
 • مهارت حل مسئله بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 129-144]
 • مهارت ها بررسی رابطه بین نقش‎‌‎های مدیریتی زنان‎ ‎با توانایی‎‌‎ها‎ ‎و مهارت‎‌‎ها ‏ [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 31-48]
 • مهارت های اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • مهارت های پیش از ازدواج اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • مهارت‌های جنسی اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 109-117]
 • مهارتهای زندگی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 45-60]
 • مهارت های زندگی رابطه مهارت‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بخشودگی زناشویی ‏در میان زنان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 75-91]
 • مهارت‌های زندگی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و کاهش تعلل‏ ورزی دانش‏آموزان دختر پایه اوّل مقطع متوسطه ناحیه 2 تبریز [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 57-79]
 • مهارتهای مقابله ای بررسی رابطه آموزش تحلیل ارتباط متقابل در راهبردهای مقابله با رضایت از زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 1-27]
 • مهریه بررسی عوامل اجتماعی مربوط به اجرای مهریه ی زنان تازه ازدواج کرده ‏شهرستان شهرکرد در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 13-42]
 • مواد سنتی مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • مواد صنعتی مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • مواد مخدر‏‏-‏ بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 107-120]
 • موازین حقوقی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • موانع ارتقای زنان شناسایی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی ‏(مطالعه‌ موردی)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 33-50]
 • موانع اشتغال زنان رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • موانع اشتغال زنان تبیین مولفه ‏های شغل مناسب زنان مبتنی بر رویکرد فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موانع کنترل درد بررسی موانع خانوادگی، فردی و پرسنلی کنترل درد در بیماران مبتلا به سرطان(بالای 18 سال) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 155-178]
 • مودت.‏ اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 13-30]
 • موسسه ای اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 23-36]

ن

 • نابارور مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • ناباروری تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 27-40]
 • نابهنجاری رفتاری زنان بررسی علل فرهنگی نابهنجاری های رفتاری زنان زندانی تبریز [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-90]
 • ناتوانی هوشی ورشدی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]
 • نارسایی هیجانی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • نارضایتی بازتاب فرودستی و خشونت علیه زنان در رمان الکافرة علی بدر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 85-106]
 • نیاز به کسب موفقیت رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 7-33]
 • ناسازگاری زناشویی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی مؤثر بر ناسازگاری ‏ زناشویی در شوشتر در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 127-148]
 • ناسازگازی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانی مؤثر بر ناسازگاری ‏ زناشویی در شوشتر در سال 1389‏ [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 127-148]
 • ناسالم بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • ناگویی هیجانی نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 125-140]
 • ناگویی هیجانی مدل سازی ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نحوه رابطه زوجین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • نرخ مشارکت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار ‏(مطالعه موردی شهرمشهد)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 147-158]
 • نرخ مشارکت زنان تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-22]
 • نشاط معنوی پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • نشانه‌های رفتاری بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 27-35]
 • نشانه‌های عاطفی بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 27-35]
 • نشخوار ذهنی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • نشخوار فکری اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • نشخوارفکری و خودگویی ‏ پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و ‏ خودگویی درزنان افسرده‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-68]
 • نظام ارزش‌ها مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • نظام آموزشی نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • نظام حقوقی ایران معاصر واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام قانونگذاری اسلامی ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • نظام‌های خانواده بوئن رابطۀ تمایز‎ ‎خود با نشانگان روان شناختی و جسمی در زنان مراجعه کننده ‏به مراکز مشاوره‏ [دوره 4، شماره 11، 1390، صفحه 29-44]
 • نظریه انتخاب بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 105-114]
 • نظریه ذهن تعیین سطوح نظریه ذهن و رابطه آن با ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان ‏پنجم ابتدائی مدارس شهر تبریزدر سال تحصیلی 92-91‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 131-144]
 • نظریه رشدی مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • نظریه معکوس اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 41-52]
 • نظریه مک مستر‏ ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • نظم درون خانواده بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • نقش جنسیتی تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده ‏(با نگاهی به جامعه‌ ترکیه)‏ [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 131-146]
 • نقش‌های‎ ‎مدیریتی.‏ بررسی رابطه بین نقش‎‌‎های مدیریتی زنان‎ ‎با توانایی‎‌‎ها‎ ‎و مهارت‎‌‎ها ‏ [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 31-48]
 • نقص توجه/ بیش فعالی مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 43-59]
 • نگرش بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • نگرش تعیین و مقایسه‌ میزان تأثیر روش‌های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز ‏بر آگاهی و نگرش دانشجویان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 65-80]
 • نگرش سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • نگرش به عشق نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگرش مردان بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]
 • نگرش نسبت به ازدواج بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • نگرش نسبت به ازدواج بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-43]
 • نگرش و التزام عملی به نماز نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر ‏بیرجند با واسطه گری تاب‌آوری [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 53-72]
 • نیمرخ روانی مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 83-100]
 • نمودشناسی نمود شناسی تجربه‌ عضویت دبیران در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه آن بر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی آن‌ها [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 51-75]
 • نهادی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • نوجوانی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 45-60]
 • نوجوانان مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 137-154]
 • نوجوانان رابطه سبک‌های سه‌گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 165-189]
 • نوروتیسم بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی ‏کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)‏ [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 99-124]
 • نوشهر سازی ارزیابی میزان رضایت‌مندی زنان از کیفیت ارائه خدمات در فضا‌های عمومی گذران اوقات فراغت مطالعه موردی: خدمات عمومی بافت‌های تاریخی شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-100]
 • نوگرایی ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]

و

 • وابستگی اجتماعی بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • واژگان کلیدی: آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 71-89]
 • واژگان کلیدی: تمایز خود نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]
 • واژه‌های کلیدی: اضطراب اجتماعی بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌های کلیدی: تعهد زناشویی مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک‌های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 91-104]
 • واژه های کلیدی: رضایت زناشویی امکان سنجی ارتباط بین رضایت زناشویی با پنج عامل بزرگ شخصیتی (مطالعه موردی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 55-69]
 • واژه های کلیدی: رویکرد فراشناخت ولز اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • واژه‌های کلیدی: شبکه های اجتماعی مجازی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 105-124]
 • واژه­های کلیدی: شیوه­های فرزندپروری اثربخشی آموزش شیوه‌های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 141-158]
 • واژه‌های کلیدی: م