اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 591
تعداد پذیرش 117

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 154
تعداد مشاهده مقاله 152605
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42184
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 140 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 20 %