داوران

وظایف داوران

1- کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

2-سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

-         عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

-         داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است لذا می باید به مدیر اجرایی مجله اطلاع داده شود.

   3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

   4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

 5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد

6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
جعفر ابراهیمی استادیار
داود ابراهیم پور عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صدیقه احمدی زن و خانواده استادیار گروه روانشناسی
عزت اله احمدی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جهانگیر یاری استاد دانشگاه آزاد واحد تبریز
مریم اردیبهشتی خیابان استادیار گروه پزشکی
معصومه آزموده دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز
حسین اسکندری گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
بهرام اصل فتاحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علی نقی اقدسی استادیار گروه مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران
عباسعلی اکبری استادیار گروه حقوق جزا
شبنم اکبری نامدار هیات علمی دانشکده معماری آزاد تبریز
پروین اکبرینه استادیارگروه گروه حقوق
امید امانی زن و خانواده دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
ناصر امینی زن و خانواده استادیار، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
احد آهنگر هیئت علمی دانشگاه آزاد شبستر
جلیل باباپور عضو هیأت علمی
رحیم بدری گرگری دانشیار گروه روانشناسی
جعفر برقی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه تربیت بدنی، تبریز، ایران
فاطمه بهجتی اردکانی استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماع ی ، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
هاله بوداغ هیات علمی
داور پایدار فرد گروه مدیریت واحد تبریز
امیر پناه علی زن و خانواده استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
ربابه پورجبلی
یعقوب پورجمال زن و خانواده استادیار گروه فقه ومبانی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رقیه پوزش استادیارگروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد تبریز
هوشنگ تقی زاده استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز
یوسف جعفرزاده استادیار گروه حقوق
حمید جنانی استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
غلامرضا چلبیانلو زن و خانواده دانشیار گروه روانشناسی
رمضان حسن زاده زن و خانواده استاد گروه روان شناسی-دانشگاه آزاد اسلامی ساری
امیدعلی حسین زاده گروه علوم تربیتی واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی ،شبستر، ایران
سعید حسن زاده دلگشا هیات علمی
پیمان حکیم زاده خوئی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی خادمی دانشیار دانشگاه آزاد ارومیه
اسداله خدیوی استادیارگروه مدیریت آموزشی
زرین دانش ور هریس زن و خانواده گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عزت دیره گروه روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علی دهقان ویراستار ادبی
محمدعلی ربی پور هیات علمی
بهمن رسولی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه ازاد اسلامی تبریز
صمد رسول زاده اقدم
اکبر رضایی دانشیار گروه روان شناسی
مهدی رضائی استادیار گروه علوم اجتماعی
مجتبی رمضانی زن و خانواده استادیار گروه مدیریت
رضا رنجبر استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
حیدرعلی زارعی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوی
مصطفی زارعان زن و خانواده استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
عذرا زبردست استادیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
سهراب یزدانی هیات علمی / داور
رعنا ساکن آذری دانشگاه آزاد اسلامی. هیئت علمی
حسن ستاری دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
وحیده سروشان گروه پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ندا سلیمانی عضو هیات علمی
فائزه سهرابی زن و خانواده گروه روانشناسی، واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران
احسان شافعی استادیارگروه اقتصاد
احسان شاکری استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
بهارک شاهد زن و خانواده استادیار گروه حقوق حزا
محمدحسن شربتیان پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه
صمد صباغ زن و خانواده عضو هیات علمی / واحد تبریز
مهران صمدی هیات علمی
منوچهر صمدی وند استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی
بهنام طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحدتبریز
یوسفی طباطبا طباطبا
سید محمود طباطبائی گروه فیزیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سحر طوفان عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد تبریز
صمد عابدینی زن و خانواده هیات علمی
رضا عبدی گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پرویز عبدالتاجدینی زن و خانواده روانشناسی تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سراب،ایران
محمد آزاد عبداله پور شهرک فجر،کوچه نرگس ،پلاک ۱۱
نازی عبداله پور سردبیر/دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
نایله عزتی هیئت علمی
سکینه عزیزی
تاجدار علی زاده
محمدباقر علیزاده اقدم استاد گروه جامعه شناسی
محمود علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مرضیه علیوندی وفا استادیار روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد ، واحد تبریز ، ایران
سیمین غلامرضایی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مریم فاتحی زاده زن و خانواده مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
مریم فاتحی زاده زن و خانواده عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالحسن فرهنگی زن و خانواده دکتری روانشناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ناصر فقهی فرهمند عضو هیئت علمی (دانشیار) گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سیدابراهیم قدسی دانشیار گروه حقوق جزا
عزت اله قدم پور دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان
معصومه قره داغی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
حسن قلاوندی دانشیار گروه مدیریت آموزشی
فریبا کریمی زن و خانواده هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
پرویز کریمی ثانی دانشگاه آزاد
غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی زن و خانواده استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز ایران
شعله لیوارجانی
نعیمه ماشینچی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
محمدعلی مجلل استادیارگروه علوم تربیتی
نعیمه محب عضو هیات علمی تمام وقت, روانشناسی بالینی, دانشگاه آزاد تبریز
حبیب محمدپوریقینی استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
زهرا مختاری تیزخراب فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران
هدیه سادات میرترابی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
جواد مصرآبادی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد مظهری استادیار گروه حقوق
لادن معین دانشکده مشاوره و راهنمایی دکتری مشاوره و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مرودشت
نرمینه معینیان زن و خانواده عضو هیات علمی رسمی قطعی
نوشین میلانچیان دانشیار گروه پزشکی ( غدد و تغذیه )
صادق ملکی آوارسین دانشگاه آزاد اسلامی- گروه علوم تربیتی
تیلا منصوری مربی ، گروه هنردانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسن موثقی حقوق، الهیات ، دانشگاه آزاد تبرز
روشنک ناصری زن و خانواده زبان انگلیسی
فرزانه ناصری زبان انگلیسی
محمدرضا ناهیدی امیرخیز استادیار گروه علوم اقتصادی
محمدرحیم نجف زاده استادیار گروه تربیت بدنی
فاطمه نعمتی استادیارگروه روانشناسی
آتوسا همافر زن و خانواده استادیار گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد یوسفی جویباری
رحیم وکیل زاده هیات علمی
 

نام داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

دکترجعفر ابراهیمی

استادیار

دکترداود ابراهیم پور

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترصدیقه احمدی

استادیار گروه روانشناسی

دکترعزت اله احمدی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکترجهانگیر یاری

استادیار دانشگاه آزاد واحد تبریز

دکترمریم اردیبهشتی خیابان

استادیار گروه پزشکی

دکترمعصومه آزموده

دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز

دکترحسین اسکندری

گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتربهرام اصل فتاحی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دکترعلی نقی اقدسی

استادیار گروه مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

دکترعباسعلی اکبری

استادیار گروه حقوق جزا

دکترشبنم اکبری نامدار

هیات علمی دانشکده معماری آزاد تبریز

دکترپروین اکبرینه

استادیارگروه گروه حقوق

دکترامید امانی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکترناصر امینی

استادیار، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

 

 

دکترجلیل باباپور

گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

دکتررحیم بدری گرگری

دانشیار گروه روانشناسی

دکترجعفر برقی مقدم

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه تربیت بدنی، تبریز، ایران

دکترفاطمه بهجتی اردکانی

استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماع ی ، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

 

 

دکترداور پایدار فرد

گروه مدیریت واحد تبریز

دکترامیر پناه علی

استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

دکترربابه پورجبلی

 

دکتریعقوب پورجمال

استادیار گروه فقه ومبانی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتررقیه پوزش

استادیارگروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد تبریز

دکترهوشنگ تقی زاده

استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

دکتریوسف جعفرزاده

استادیار گروه حقوق

 

 

دکترغلامرضا چلبیانلو

دانشیار گروه روانشناسی

دکتررمضان حسن زاده

استاد گروه روان شناسی-دانشگاه آزاد اسلامی ساری

دکترامیدعلی حسین زاده

گروه علوم تربیتی واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی ،شبستر، ایران

دکترسعید حسن زاده دلگشا

استادیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترپیمان حکیم زاده خوئی

استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترعلی خادمی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتراسداله خدیوی

استادیارگروه مدیریت آموزشی

دکترزرین دانش ور هریس

گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترعزت دیره

گروه روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دکترعلی دهقان

استاد گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و ویراستار ادبی

دکترمحمدعلی ربی پور

استادیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترصمد رسول زاده اقدم

استاد گروه جامعه شناسی

دکتراکبر رضایی

دانشیار گروه روان شناسی

دکترمهدی رضائی

استادیار گروه علوم اجتماعی

دکترمجتبی رمضانی

استادیار گروه مدیریت

دکتررضا رنجبر

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی

دکترحیدرعلی زارعی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

دکترمصطفی زارعان

استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

دکترعذرا زبردست

استادیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

دکترسهراب یزدانی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتررعنا ساکن آذری

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

دکترحسن ستاری

دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

دکتر احد آهنگر

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دکترندا سلیمانی

استادیار گروه علوم ارتباطات

دکترفائزه سهرابی

گروه روانشناسی، واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران

دکتراحسان شافعی

استادیارگروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتراحسان شاکری

استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکتربهارک شاهد

استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمحمدحسن شربتیان

پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه

دکترصمد صباغ

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمهران صمدی

استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمنوچهر صمدی وند

استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی

دکتربهنام طالبی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد واحدتبریز

دکتر بهرام اصل فتاحی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دکترسید محمود طباطبائی

گروه فیزیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

دکترسحر طوفان

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد تبریز

دکترصمد عابدینی

استادیار گروه جامعه شناسی

دکتررضا عبدی

گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکترپرویز عبدالتاجدینی

استادیار روانشناسی تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سراب،ایران

دکترنازی عبداله پور

استادیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکترمحمدباقر علیزاده اقدم

استاد گروه جامعه شناسی

دکترمحمود علمی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمرضیه علیوندی وفا

استادیار روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد ، واحد تبریز ، ایران

دکترسیمین غلامرضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

دکترمریم فاتحی زاده

مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

دکترعبدالحسن فرهنگی

دکتری روانشناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکترناصر فقهی فرهمند

دانشیار گروه مدیریت،  دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

دکترسیدابراهیم قدسی

دانشیار گروه حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دکترعزت اله قدم پور

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان

دکترمعصومه قره داغی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

دکترفریبا کریمی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دکترپرویز کریمی ثانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دکترغلامرضا گل محمدنژاد بهرامی

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز ایران

دکترشعله لیوارجانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترنعیمه ماشینچی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکترمحمدعلی مجلل

استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

دکترنعیمه محب

استادیار روانشناسی بالینی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترحبیب محمدپوریقینی

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترزهرا مختاری تیزخراب

فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

دکترهدیه سادات میرترابی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دکترجواد مصرآبادی

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکترمحمد مظهری

استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

دکترلادن معین

استادیار مشاوره و راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکترنرمینه معینیان

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترنوشین میلانچیان

دانشیار گروه پزشکی ( غدد و تغذیه )

دکترصادق ملکی آوارسین

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترحسن موثقی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد تبرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمحمدرضا ناهیدی امیرخیز

استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمحمدرحیم نجف زاده

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترفاطمه نعمتی

استادیارگروه روانشناسی دانشگاه تبریز

دکترآتوسا همافر

استادیار گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترمحمد یوسفی جویباری

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتررحیم وکیل زاده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز