فرایند پذیرش مقالات

روند ارزیابی و پذیرش مقالات در نشریه "زن و مطالعات خانواده"  به شرح زیر است

1- بررسی اولیه مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و سردبیر

2- ارسال مقاله جهت ارزیابی به 3 داور ذیفن در صورت تائید محتوا

3- ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران در متن مقاله و نامه پاسخ به سوالات در صورت لزوم

4- ارسال نسخه اصلاح شده به داور تطبیق کننده

5- در صورت تایید مقاله توسط داور تطبیق، طرح مقاله در جلسه اعضای هیات تحریریه جهت تایید نهایی

6- ارسال نامه پذیرش برای نویسنده مسئول در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریه و تعیین نوبت چاپ مقاله

7- چاپ مقاله در زمان مقرر

8- در صورت عدم تایید مقاله توسط داور تطبیق، ارسال مجدد به نگارنده مسئول جهت اصلاحات تکمیلی و تکرار مراحل 5 و 6 و  7

 

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم کمیتۀ علمی فصلنامۀ غلمی- پژوهشی تمامی مقالات ارسالی به این نشریه ، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه به صورت دستی به حساب متمرکز درآمدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (از طریق بانک ملی) و یا از طریق درگاه پرداخت مالی دانشگاه قابل واریز است.

هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 100000 هزار تومان آن لازم است توسط نویسندۀ (با تایید مدیریت نشریه و اعلام از طریق سایت به نویسنده) در زمان ارسال مقاله پرداخت شود. همچنین مقالات پس از تأیید داور/داوران و سردبیر بعد از پذیرش لازم است مبلغ 200000 هزار تومان توسط نویسنده پرداخت گردد. لذا از واریز این وجه قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار مقاله، خودداری فرمایید. از واریز وجه به صور مختلف دیگر خودداری نمایید (نویسنده فقط باید هزینه را از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک ملی پرداخت نماید و تصویر فیش مهر شدۀ آن را در سایت نشریه بارگزاری نماید. و یا اینکه از طریق درگاه ملی پرداخت الکترونیک دانشگاه واریز نماید). شماره حساب به منظور واریز هزینه 0104139330003 با شناسه پرداخت 2122812186 نزد بانک ملی بنام مجله زن و مطالعات خانواده