اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 623
تعداد پذیرش 131

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 186633
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49240
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 135 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 222 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 21 %