پرسش‌های متداول

با سلام مقاله با کدام ورژن Word ارسال شود؟

با Word2007 یا Word2003 ارسال گردد .

حداکثر تعداد صفحات مقاله چقدر باشد؟

حداکثر تعداد صفحات مقاله 18 الی 20 صفحه باشد .

جهت ارایه مشخصات نویسنده چه نکاتی الزامی هست ؟

نام و نام خانوادگی - مرتبه علمی - واحد دانشگاهی - رشته تحصیلی - آدرس ایمیل -شماره تماس نویسندگان الزامی میباشد .