راهنمای نویسندگان


 

 دریافت فایل اصالت مقاله (تعهد نامه) نشریه زن و مطالعات خانواده

با توجه به لزوم صیانت از تألیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی و با عنایت به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی شماره 11/25685 مورخه 1398/2/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی مشابهت‌یابی مقاله ارسالی خود را از سامانه  همیاب سیناوب با بارگذاری کل مقاله، اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه، در قسمت فایل‌های ارسالی نویسندگان و در بخش کپی‌رایت بارگذاری نمایند. بدیهی است عدم ارائه گواهی مشابهت‌یابی و یا هم‌پوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله خواهد شد. مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به‌طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به‌ذکر است هزینه مشابهت‌یابی به عهده شخص نویسنده می‌باشد.

 

اصالت مقاله

 

                                          فرم  تعهد نامه مجله زن و مطالعات خانواده

 

با سلام و احتــرام، موارد زیر در خصوص مقاله ارایه شده به استحضار میرساند:

 

1-مقاله اینجانب/ اینجانبان با عنوان: «.......................................................................................................................................» تاکنون به هیچ مجله یا مجله های دیگر ارسال نشده و در هیچ مجله ای به چاپ نرسیده است.

 

2-اسامی نگارنده/گان و ترتیب آنها همانند ترتیبی که روی مقاله نوشته شده است، صحیح بوده و در نهایت به ترتیب زیر که به امضاء رسیده، میباشد.

 

3-اینجانب/اینجانبان «............................................» نفر به عنوان نگارنده/گان مقاله، صحت بندهای 1 و 2 این تعهدنامه را تأیید میکنم/میکنیم.

 

4- اینجانب «.................................................» نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات این مقاله با مشخصات زیر میباشم.

 

5-این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/ رساله دکتر تخصصی/ پایاننامه کارشناسی ارشد میباشد.

 

نام و نامخانوادگی (نویسنده مسئول): «..............................................................»

 

رایانامه دانشگاهی (ایمیل آکادمیک):               

 

شماره تلفن همراه:                                 شماره تلفن ثابت:                         شماره نمابر (فاکس):  

 

نشانی (با ذکر کد پستی) .................................................................................................

 

                                                                                                        امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی نگارنده اول «.......................................» با معرفی : .........................

 

                                                                                                        امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی نگارنده دوم «..................................» با معرفی:  .............................

 

                                                                                                        امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی نگارنده سوم «..................................» با معرفی: ............................

 

                                                                                                       امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی نگارنده/گان بعدی به ترتیب «..........................................»

 

با معرفی: ....................................................                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                      امضاء و تاریخ

 

                          

 

                                                                                                                       خواهمشند است تعهدنامه توسط تمامی نویسندگان امضا گردد.

 

                                                                                                                                     بدون امضاء تعهدنامه مورد قبول واقع نمیشود.

 


  

 شماره حساب واریز هزینه

 

 

 شماره حساب

شناسه واریز ( کد دیجیت)

عنوان نشریه

نزد بانک ملی

0104139330003

2122812186

مجله زن و مطالعات خانواده

 

راهنمای نگارش مقاله – دفتر مجله 

الف (شرایط پذیرش مقاله

1. مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله دارای محتوای علمی و آکادمیک بوده، جنبه صرفاً پژوهشی داشته باشد و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده باشد.

2. دفتر مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار می­دهد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد و مقالات ارسالی در موضوعات تخصصی علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و مسائل اجتماعی ایران، جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، جامعه‌شناسی فرهنگی و آسیب­های اجتماعی بوده باشد.

تذکر:

-         در هر یک از مراحل چهارگانه­ بررسی مقاله (تا قبل از چاپ و انتشار)، هرگاه ارسال توأمان مقاله­ مذکور به سایر نشریات، سمینارها و کنفرانس‌ها برای هیات تحریریه محرز شود، مقاله­­­­­­ ارسالی بایگانی شده و در صورتی که نامه­ تایید مقاله نیز صادر شده باشد، مراتب به صورت مکتوب به گیرندگان و واحد دانشگاهی مربوطه اعلام خواهد شد. بنابراین در چنین مواردی امکان بررسی سایر مقالات از سوی نویسندگان مذکور در مجله مطالعات جامعه‌شناسی کان ‌لم ‌یکن تلقی خواهد شد و هزینه­ های سه داوری مقاله به عنوان جریمه عدم اطلاع به دفتر مجله اخذ خواهد شد.

-          پذیرش مقاله بر عهده­ نشریه است که پس از داوری، صلاحیت انتشار آن با تایید هیات تحریریه، به صورت مکتوب به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

-          درج مقالات در نشریه به معنی تایید محتوای آن توسط هیات تحریریه­ نشریه نیست، از این رو مسئولیت صحت مطالب هر مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود.

 

3. قواعد نگارش فارسی و فرم تایپی، طبق دستورات دفتر مجله کاملاً رعایت شده باشد (شروط چاپ مقاله):

 

دستور اول:

مقاله در یک کاغذ A4 به صورت یک خط در میان (فاصله هر سطر 1 سانتی‌متر) و کل سطور 20 سطر در یک برگ، طوری که با فاصله 5/5 سانتی متر از بالا، 4 سانتی متر از سمت چپ و راست، 5/4 سانتی­متر از سمت پائین در کاغذ A4  از طرفین کادربندی گردد و در نرم افزار Microsoft Word 2010  یا 2007 تحت ویندوز XP تایپ شود.

 دستور دوم:

 تعداد صفحات هر مقاله حتی‌الامکان بین 20-15 صفحه در قطع وزیری با فونت
(B- Mitra- 13) و تیتر سطور با فونت (B- Titr- 10) و تیتر فرعی با فونت ایتالیک
(B- Mitra- 11) (فونت 10  برای Time New Roman متن انگلیسی و واژگان انگلیسی در متن).

چارت و اندازه تایپ مقاله با مشخصات فونت­ها و قلم­ها در محیطword  با پنجره­های مربوطه در این نرم­افزار در صفحات بعدی نشان داده شده است.

 دستور سوم:

درتایپ متن مقاله فاصله بین کلمات «ها»، «می» و ضمایر از فعل و غیره ازهم جدا شوند (مثل: آن­ها، می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب‌نظران و بی­شمار ...). از لحاظ تایپی چنین کلماتی با حداقل فاصله از هم تایپ شوند، به عبارتی به صورت
(نیم فاصله­ای) تایپ گردد. مثل نمونه­های فوق: (می شود – حق الزحمه – سرمایه گذاری که صورت صحیح تایپی بدین صورت می­باشند: می­شود – حق­الزحمه – سرمایه­گذاری). در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی - فرم تایپی از مرحله چاپ کنار گذاشته می‌شود.

 

 

دستورچهارم:

تعیین نوع مقاله

الف) علمی پژوهشی    Research Paper

ب) مروری Review Article

هم  در چکیده فارسی و هم در چکیده انگلیسی در سمت راست قبل از عنوان فارسی و انگلیسی درج شود.

 دستور پنجم:

تعارض منافع مقاله مشخص گردد.

اگر تعارضی در بین نویسندگان در منافع مقاله دیده نشد بهتر است به فارسی و انگلیسی به طوری که به فارسی در قبل از فهرست منابع و در انگلیسی این عنوان قبل از واژگان کلیدی آورده شود:

 تعارض منافع:

«بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.»

در چکیده فارسی قبل از فهرست منابع

 Conflict of interest:

 
 

در چکیده انگلیسی قبل از Key words درج شود.

 

دستور  ششم:

امیل دانشگاهی نویسنده مسئول به فارسی و انگلیسی در چکیده­­های فارسی و انگلیسی زیرنویس شود.

 

دستورهفتم:

منابع رفرنس داده شده در آخر مقاله به صورت (ترتیب الفبایی لاتین) و با (شمارگان) تنظیم شود.

 

توجه:

منابع و مقالات فارسی که در متن مقاله استفاده شده است می­بایست به انگلیسی ترجمه شود و تنها شمارگان منابع در آخرین صفحه مقاله یعنی (فهرست منابع) در داخل متن مقاله در داخل پارانتز آورده شود.

حال اگر نیاز شد رفرنسی از کتاب یا مقاله که صفحه یا صفحات آن در رفرنس داخل متن حتماً قید شود به این شکل آورده شود:

هر حکومتی برای تقدیس و تنظیم رابطه­ فرماندهی و فرمانبری، لاجرم به یک دین نیاز می­دارد(کوزر، 1382: 34). رفرنس درست: دین نیاز می­دارد(12: 34).

یعنی 12 شمارگان فهرست منابع و 34 صفحه­ای که از منبع 12 در متن مقاله استفاده شده است. به طوری که در سمت راست شمارگان منابع و در سمت چپ صفحه یا صفحات منبع به این شکل آورده شود.

و در سایر موارد با توجه به مثال شمارگان منبع (6) و (7):

 

 

 

 ترجمه منابع فارسی به انگلیسی و منابع انگلیسی (کتب و مجله یک و چند نویسنده)- فونت 10  برای Time New Roman:

Mikolajczak, M., Petrides, K, V., & Hurry, j. (2009). Adolescents choosing self- harm as an emotion regulation strategy: The protective role of trait emotional intelligence, British Journal of Clinical Psychology. 48 (2), P.p: 181-193.

Reigel, D. (2005). Positive feedback loops in second language learning. Portland State University.

Sills, D. (1968). International Encyclopedia of the social Scinces. V. 13, Mac Millan Company and free Press.

ضمناً در فهرست منابع فقط منابعی آورده شود که در متن مقاله استفاده شده است و از منابع اضافی در رفرنس نهایی جداً خودداری گردد.

 دستور هشتم:

سایز ارقام و مشخصات داخل جداول و نمودارها و اشکال باید  با فونت
(B- Lotus- 8) و مشخصات جداول (یعنی بالای جداول و اشکال)؛ با فونت (B- Titr- 8) بوده باشد و اندازه جداول و نمودارها خیلی کوچک و زیبا ویرایش گردد. از ویرایش جداول و مدل­های تحقیق در اندازه­های بزرگ خودداری گردد. جداول در صورت بزرگی چنان ترسیم گردد که از لبه اندازه چارت بیرون نزند. همه اشکال– نمودارها و جداول باید دارای مشخصات در بالای جدول که شامل: شماره جدول و مشخصه (نوع آزمون و ترکیب متغیرهای مستقل و وابسته در آمارهای استنباطی و نام متغیر در آمارهای توصیفی کاملاً ذکر گردد.)  و در اشکال در زیر آن ویرایش گردد. هم­چنین از سایه انداختن روی جداول پرهیز گردد، چرا که داشتن سایه جداول در زمان چاپ آمیزش رنگ­ها و ناخوانایی را به دنبال دارد.

 

شکل جداول می­بایست به صورتی (باز) ترسیم شوند، به عبارتی شکل جداول در چهارچوب­بندی قرار نگیرد. نمونه آن در زیر آورده شده است:

جدول شماره (6): نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سرمایه اقتصادی
و میزان مشارکت در تفکیک و جمع­ آوری زباله­ های خانگی و ابعاد آن

متغیر وابسته

متغیر مستقل (سرمایه اقتصادی)

 

تعداد

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های کاغذی

610

047/0-

248/0

 مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های پلاستیکی

610

085/0-

035/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های فلزی

610

094/0-

020/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های شیشه­ای

609

005/0-

910/0

مشارکت درتفکیک و جمع­آوری زباله­های الکترونیکی

610

049/0-

228/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های منسوجاتی

610

040/0

326/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های چوبی

610

071/0-

078/0

مشارکت در تفکیک و جمع­آوری زباله­های غذایی

610

007/0-

859/0

مجموع

609

054/0-

182/0

 

 

دستور نهم:

پاراگراف‌بندی متن مقاله می‌بایست کاملاً رعایت گردد.

 

دستور دهم:

تمامی قواعد ادبی (آئین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی کاملاً رعایت گردد. برای مثال نباید از کلمات عربی (هکذا – مع­الوصف) و یا جمع عربی (پیشنهادات) یا از کلمات (سئوالات) استفاده شود بلکه معادل فارسی این کلمات آورده شوند مانند: پیشنهادها – سوال­ها. استفاده از مفاهیم انگلیسی و عربی در متن مقاله در صورت وجود معادل فارسی آن خوداری گردد، در غیر این صورت جهت اصلاح آن مفاهیم به نویسندگان مقاله عودت داده خواهد شد.

 

-  توصیه می شود جهت صرفه­جویی در زمان و به چاپ رسیدن  مقالات در اسرع وقت و همکاری با دفتر مجله، تایپ و ویرایش و آرایش مقاله را به یکی از تایپیست­های کار بلد و حرفه­­ای سپرده شود. چرا که بیشتر وقت دفتر مجله را مقالاتی که تایپ غیراصولی و غیراستاندارد دارند، می­گیرد. 

 

بعد از ارائه پذیرش نهایی از طریق سایت مجله (اکسپت) و کسب DOI  از طرف دفتر مجله با نویسنده اصلی از طریق امیل ارتباط برقرار شده و با ارائه سه فایل در محتوی:

  1. نامه مکاتبه تاریخ­دار
  2. فایل چارچوب و اسکلت­بندی مقاله استاندارد با یک نمونه مقاله استاندارد جهت بهره­برداری
  3. راهنمای نگارش مورد پذیرش دفتر مجله

 که با دریافت این امیل سریعاً مقاله را با آخرین نسخه (اعمال نظرات سه داور) طبق دستورات و قواعد راهنمای نگارش دفتر مجله تنها در فرجه یک هفته­ای به این دو امیل ارسال دارید.

خارج از زمان داده شده مقاله ارسالی مجدداً مراحل اداری و نوبت­بندی برای چاپ و آپلود در سایت برای فصل­های آینده با رعایت حق تقدم هر فصل از نویسندگان خواهد بود و هر نوع اعتراض نویسندگان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- آدرس پست الکترونیکی مجله

ب (راهنمای نگارش فرمت مجله

فرمت مجله شامل موارد زیر است  که با دقت در ویرایش مقاله ملاحظه گردد و اگر طبق این فرمت گردآوری نگردد از چاپ مقاله معذور خواهیم بود:

 

-          صفحه عنوان:

در صفحه اول:

  • ·         عنوان کامل مقاله (فارسی و انگلیسی)،
  • ·         نام و نام‌ خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (فارسی و انگلیسی)،
  • ·         مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه در پاورقی (فارسی و انگلیسی)،
  • ·         نشانی پستی، شماره تلفن و مبایل نویسنده اصلی،
  • ·         پست‌الکترونیک فقط دانشگاهی و نه شخصی نویسنده مسئول مقاله (E- mail

 

-          خلاصه مقاله:

خلاصه مقاله (چکیده) باید حداکثر در 200 کلمه در یک پاراگراف به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شود که شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان و مشخصات مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه، روش‌پژوهش (مباحث نمونه­گیری، ابزار تحقیق، و نحوه جمع‌آوری اطلاعات)، یافته‌ها و نتایج پژوهش و نیز واژگان‌ کلیدی (Key Words) که حداقل 3 و حداکثر 7 واژه بوده باشد. از چکیده فارسی بیشتر از 200 کلمه در مرحله چاپ ممانعت به عمل می­آید. هم­چنین اگر چکیده فارسی فاقد چکیده انگلیسی باشد. ویرایش چکیده انگلیسی طبق نمونه فارسی ویرایش گردد.

 

-          مقدمه

مقدمه شامل:  1. بیان مسأله  2. ضرورت مسأله  3. مبانی نظری  4. اهداف تحقیق می­باشند که موارد فوق می­بایست بدون عنوان و تیتر و شماره­بندی باشد.

 

-          ابزار و روش

ابزار و روش شامل:  1. جامعه آماری  2. حجم نمونه و روش نمونه­گیری  3. ابزار گردآوری داده­ها 4. روش تجزیه و تحلیل داده­ها می­باشند که موارد فوق می­بایست بدون عنوان و تیتر و شماره­بندی باشد.

 

-          یافته­ ها

یافته­ها شامل:  1. یافته­های توصیفی  2. یافته­های استنباطی (آزمون فرضیه­ های تحقیق) می­باشند.

توجه کنید عنوان جداول با ذکر شماره در بالای جدول و عنوان شکل با ذکر شماره در زیر آن آورده شود و در صورت لزوم نیز منبع مربوطه ذکر گردد.

 

-          بحث و نتایج

این قسمت شامل:   1. نتیجه­ گیری   2. پیشنهادهای کاربردی و برای تحقیقات آتی.

 

-          منابع

منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و با تداخل در منابع انگلیسی استفاده شده در مقاله به صورت حروف الفبای لاتین و ارائه شمارگان طبق سبکA. P. A  تنظیم شود.هم­چنین منابع داخل متن طبق دستورات بالا (مذکور) فقط شمارگان آن منابع چه فارسی و چه انگلیسی در متن به صورت ارائه شمارگان منبع در داخل پارانتز آورده شود.   

 

  وظایف نویسندگان

1- ارائه مقالات علمی و استاندارد

نویسندگان مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود

 2- ارائه داده های خام در صورت نیاز

  از نویسنده  خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید

  3- اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود

  4- عدم انتشار همزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده

  ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است

  
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است

  
ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند

  
اطلاع‌رسانی در خصوص وجود خطرات احتمالی برای انسان ها یا سایر موجودات زنده

هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان ها و یا سایر موجود می شود، می بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد.


ذکر پشتیبان‌های مالی

نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان ها مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند  

    اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد

 

 نحوه نگارش منابع:

 در فهرست منابع، منابع فارسی به انگلیسی برگردان شوند و در انتها عبارت [In Persian] قید شود. منابع به‌ترتیب الفبایی (بدون درج شماره برای منابع) مرتب گردند. ضروری است مولفین محترم از به‌کارگیری تمامی منابع مندرج در فهرست منابع در متن مقاله و بالعکس اطمینان حاصل نمایند. در صورتی‌که نگارنده‌ای در یک سال چند مقاله دارد، با اضافه کردن حروف a وb و ... در کنار تاریخ انتشار مقاله مشخص شود. در نگارش منبع، ترتیب زیر مراعات شود: نام­ خانوادگی و حرف اول نام نویسنده و یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله یا کتاب، در مورد کتاب چندمین چاپ، نام مجله یا ناشر، شماره جلد و صفحات مقاله یا کتاب نوشته شود.

 در صورتی که تعداد نویسندگان یک منبع بیشتر از 6 نفر باشد، بعد از نام نفر ششم از عبارت"et al"  به شکل ایتالیک استفاده شود.  نام مجله به­طور کامل نوشته شود و از نوشتن خلاصه نام مجله خودداری شود. از آوردن پایان‌نامه و سایت‌های اینترنتی نامعتبر به‌عنوان منبع خودداری گردد.

  توجه: به هنگام نوشتن منبع، به علائم نشانه‌گذاری (نقطه، ویرگول و ...) و فواصل بین کلمات،حروف و نشانه‌­ها دقت شود.

ترتیب و محتوای موضوعی قسمت‌های مختلف مقاله

 ساختار و ترتیب مطالب در مقاله‌های ارسالی شامل "صفحه مشخصات مقاله (Cover Page)"، "عنوان"، "چکیده فارسی"، "واژه‌های کلیدی"، "مقدمه"، "ابزار و روش"، "یافته‌ها"، "بحث و نتیجه‌­گیری"، "سپاسگزاری"، "تضاد منافع"، "منابع" و در نهایت "چکیده لاتین" می‌باشد.

  برگه مشخصات مقاله

  این بخش شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و آدرس علمی (Affiliation) نویسنده یا نویسندگان، نشانی کامل پستی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات و هم‌چنین نشانی الکترونیکی و شماره تلفن سایر نویسندگان می‌باشد که در صفحه‌ای جداگانه تنظیم می‌شود. در صورت وجود چند نویسنده، باید نویسنده مسئول مکاتبات مشخص گردد. برگه مشخصات مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

 عنوان/عنوان گردان

  عنوان مقاله بایدکوتاه و گویاباشد و از 15 واژه تجاوز نکند ،متأثر از موضوع و هدف اصلی تحقیق باشد. عنوان گردان (Running title)، عنوان کوتاه شده مقاله است و باید حداکثر در 8 کلمه تنظیم شود.

 چکیده فارسی

 چکیده باید محتوای مقاله رابازگو نماید و با تاکید بر روش ها،نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حد اکثر در 15 سطر(حدود 250 واژه نوشته شود. چکیده انگلیسی باید ترجمۀ کامل چکیده فارسی باشد.

  واژه­‌های کلیدی

  تعداد واژه­‌های کلیدی بین 3 تا 5 کلمه بلافاصله بعد از چکیده های فارسی و انگلیسی باشد. انتخاب کلمات باید در ارتباط با موضوع اصلی تحقیق باشد. این کلید واژه ها باید به ترتیب الفبایی نوشته شوند.

آدرس دفتر مجله:

 

تبریزـ ضلع شرقی اتوبان پاسداران ـ مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزـ ساختمان علامه امینی ،طبقه زیرزمین اتاق مجله کد پستی: 5157944533

 تلفن: 31966086-041


وب سایت مجله:http://jwsf.iaut.ac.ir/journal/contact.us

iaut.women2@gmail.com :نشانی پست الکترونیکی