بررسی معیارهای همسرگزینی بر حسب ویژگیهای شخصیت در ‏ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال 91-90‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی معیارهای همسرگزینی بر حسب ویژگیهای شخصیت بوده است. نمونه این تحقیق 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال 91-90 بودند. در این پژوهش از پرسشنامه های الویت بخشی همسرگزینی، ویژگیهای شخصیت نئو برای دانشجویان اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که افراد روان رنجور از میان معیارها، شخصیتی، خانوادگی و اقتصادی برایشان مهم است، معیارهای ظاهری و اقتصادی برای افراد برونگرا اهمیت دارد معیارهای سلامتی و اقتصادی برای افراد انعطاف پذیر مهم است، بررسی افراد موافق معیارهای سلامتی و اقتصادی و افراد با وجدان معیارهای شخصیتی، سلامتی و ظاهری موفق اهمیت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of mate selection criteria according to personality ‎characteristics at azad university scholars of Yazd from ‎‎1390 until 1391‎

چکیده [English]

The aim of this research is the criterias choosingspouse based on personality traits.Sample of research is 400 students of Yazd azad university (in 2010-2011).We have used prioritizing spousechoosing questionnaire, personality traits neo questionnair.Analysis of datas by using spss soft ware. the results showed that personality,family and business criteria are important for neurotic individuals for extrorerts physical and economic criteria are important,for adaptable people health and economic criteria are important, for pros health and economic criteria are important,for conscience people personal health and appearance criteria are important

کلیدواژه‌ها [English]

  • choosingspouse
  • Personality traits

 

-   ابوالقاسمی، عباس و ایران پور، چنگیز (1378)، بررسی نقش تفاوت های جنسیتی و شخصیتی در ملاکهای همسر دانشجویان مجموعه مقالات همایش «دانشجو و عفاف»

-   احمد کمرپشتی، عاطفه (1387)، بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و   ملاک های رفتاری همسرگزینی از دیدگاه تکاملی در میان دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-87، پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه تهران.

-   بخشی، حمید و صادقی، سهراب (1376)، بررسی نظرات دانشجویان مجرد در مورد معیار دمای انتخاب همسر در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، طب و تزکیه، ویژه نامه بهداشت روانی و ازدواج.

-   -ثنایی، باقر و رفاهی، ژاله و شریفی،حسن (1389)، بررسی مقایسه ای ملاکهای همسرگزینی در زنان و مردان شیرازی در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون،  پژوهش های مشاوره

-   حسن زاده، محسن (1386)، بررسی روان شناختی ازدواج های ناموفق با تأکید بر ملاک های ازدواج و انتخاب همسر در ازدواج دانشجویی، تهران، انتشارات بنفشه.

-   دارابی، ج (1384)، نظریه ها و روان شناسی شخصیت (رویکرد مقایسه ای)، چاپ اول، تهران: آییژ.

-   خاکی، غلامرضا (1384)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ دوم، انتشارات بازتاب، تهران.

-   دهکردی، مهناز (1386)، بررسی مقایسه ای ملاک های همسرگزینی در دختران جوان شهر اهواز، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 25.

-   دی آنجلس باربارا (1993)، آیا تو آن گمشده ام هستی؟ ترجمه ابراهیمی، هادی، (1383). تهران: نسل نواندیش.

-   رازقی، نرگس و نیکی جو، معصومه (1389)، رابطه پنج عاملی بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی، روان شناسی تحولی، شماره 27.

-   رنجبر، محمدرضا (1379)، ازدواج بدون طلاق: دستورات عملی ساده برای انتخاب همسر. تهران: انتشارات آوای نور.

-   سادات حسینی، فریده و لطیفیان، مرتضی (1388)، پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت، فصلنامه روانشناسی ایرانی، شماره 21.

-   شعرباف، راضیه و حسینیان، سیمین (1378)، مقایسه ویژگی های شخصیت زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضامندی زناشویی، پژوهش های مشاوره، شماره 5 و 6.

-   شولتز، دوشولتز، سی ال (2005)، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ پانزدهم، (1388)، تهران: ویرایش.

-   صداقت، کامران (1385)، بررسی ملاک های انتخاب همسر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تهران: دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران.

-   عابدی، داریوش و فرح بخش، کیومرث (1379)، بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تهران: طب و تزکیه، نمایه، شماره 39.

-   عطاری، یوسفعلی و الهی فرد، عباس و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1385)، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره1.

-   گروسی فرشی، میرتقی (1380)، رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، نشر جامع پژوه.

-   مصلی نژاد، لیلا و کارگر، محمدحسین (1380)، بررسی معیارهای همسرگزینی از دیدگاه دو گروه دانشجویان دختر و پسر علوم پزشکی جهرم، تهران: طب و تزکیه، نمایه، شماره 61.

-   منصوریان، محمدرضا و خسروان، شهلا (1383)، بررسی معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد، تهران: سومین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی (بهداشت باروری).

-   نادری، فرح و املازاده، صغری و افتخاری، زهرا (1389)، رابطه ویژگیهای شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز، برگرفته از پایان نامه صغری املازاده کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز.

-   یزدانی، محسن و نصیری، محمود و قاسمی، غلام رضا و حسن زاده، اکبر (1380)، بررسی مقایسه ای معیارهای ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی.

-   یزدجردی، محسن و حسینی، میمنت، محمودیف مریم(1385)، بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، تهران: نشریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

-   Botwin, Michael. (1997), Personality and mate preferences five factors in mate selection and marital satisfacfiea.

-   Mccrea. R.R. & costa. P.T. (2004), A contemplated revision of Neo five factor Inventory, journal of personality and Individual differences, vol. 36 , 587-596.

-   Winch, R.F. (1967), an other look at the theory of complementary mate selection. Journal of marriage and family, vol 27.