اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در این مقاله اخلاق وفاداری به همسران در چهارچوب اسلام مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور ابتداءاً به معناشناسی این واژه در حوزه ی گستره ی مفهومی آن پرداخته می شود، سپس با استناد به کلام الهی در قرآن، میثاق غلیظ بودن عقد ازدواج، و بر محور رضایت الهی زیستن به عنوان شاخصه های ارزشی وفاداری بین همسران تحلیل می شوند. هنگامی که در خانواده اصل رضایت الهی باشد و ازدواج میثاقی محکم در حیطه فرمانروایی او و وفاداری به عهد و پیمان ها نشانه ایمان، روح وفا به همسر در همه ابعاد زندگی مشترک جریان می یابد. پایبندی به اخلاق وفاداری به همسر نمودهای بسیاری در عرصه های مختلف زندگی و نقش مهمی در سلامت روحی و جنسی خانواده دارد. آموزه های قرآنی جای هیچ گونه مجوزی برای عدم وفاداری در لوازم و تعهدات ازدواج باقی نمی گذارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   قرآن کریم .

-   نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی.

-   ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب(1414ق)، بیروت ، نشر دار صادر.

-   ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن، ترجمه فریدون بدره ای (1360)، انتشارات قلم .

-   بانوی اصفهانی، سیّده نصرت امین، مخزن‌العرفان(1361ش)، تهران، نهضت زنان مسلمان .

-   جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال (1376)، قم، نشر اسراء.

-   حرّ عاملی، محمّدبن حسن، وسائل‌الشیعه (1409ق)، قم، مؤسسة آل البیت.

-   خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی(1377)، تهران، دوستان (و) ناهید .

-   راغب اصفهانی، حسین، مفردات(1412ق)، بیروت، دارالعلم الدار الشامیه .

-   شعیری، تاج الدین، جامع الاخبار (1405ق)، قم، انتشارات رضی .

-   طباطبایی، سیّد محمّدحسین، المیزان(1417ق)، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.

-   طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن(1372ش)، تهران، انتشارات ناصر خسرو.

-   طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، بی تا: المکتبه المرتضویه .

-   قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن(1371ش)، تهران، دارالکتب الاسلامیه .

-   کاشانی، ملا فتح‌الله، منهج‌الصادقین(1336)، تهران،کتابفروشی محمدحسن علمی .

-   گرجی، منیر، نگرش قرآن بر حضور زن در تاریخ انبیاء (1376)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی .

-   گنابادی، سلطان محمّد، بیان‌السعادة فی مقامات العبادة، 1408ق: بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات .

-   مجلسی، محمّد باقر، بحارالانوار(1404ق)، بیروت، مؤسسة الوفاء .

-   مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن(1360ش)، تهران، بنگاه ترجمه و نشرکتاب تهران.

-   مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام (1353ش)، تهران، نشر فرهنگ اسلامی .

-   مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف (1424ق)، تهران، دارالکتب الاسلامیه .

-   مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه(1374ش)، تهران، دارالکتب الاسلامیه .

-   نوری طبرسی، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل (1408ق)، قم، آل البیت لاحیاءالتراث