سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و رتبه ‏بندی مؤلفه های آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به تجزیه و تحلیل هوش هیجانی کتابداران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 می پردازد. برای انجام آن از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده که پس از تکمیل آن، اطلاعات به دست آمده به وسیله ابزارهای آماری تکنیک TOPSIS تجزیه و تحلیل گردیده است. با سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن، وجوه مختلف آن نیز رتبه بندی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان وجوه هوش هیجانی، بخش های مربوط به تمایل به خدمت رسانی به مراجعان، کمک به رشد مراجعان، برقراری ارتباط و نفوذ در مراجعان، همدلی و درک مراجعان نسبت به سایر مؤلفه ها به طور قوی تری در کتابداران زن وجود دارد. در حالی که، مؤلفه های اعتماد به نفس، خودکنترلی، کارگروهی، خودآگاهی عاطفی به طور ضعیف تر و کمتری در آنها دیده می شود. در پایان مقاله پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Degree of Emotional Intelligence of Women ‎Librarians in Islamic Azad University Libraries in 13th Region and ‎ranking its Components‏ ‏

چکیده [English]

This study analyzes the emotional intelligence of women librarians of Islamic Azad university libraries in 13th region. A researcher-made questionnaire was used to do that. After its completion, the obtained data were analyzed by statistical tools of TOPSIS technique. By measuring the emotional intelligence of women librarians, it was also ranked in various aspects. Research findings indicate that among other aspects of emotional intelligence, the parts that are relevant to the desire to serve the people, helping others grow, communicating with and influencing others, empathy and understanding others are stronger than other components in women librarians, While the components of self-esteem, self-control, teamwork, emotional self-awareness are seen less and less in women. The paper presents suggestions for improvement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Women librarian
  • university library
  • TOPSIS ‎technique

-   آذر،عادل و علی رجب زاده(1381)، تصمیم گیری کاربردی . تهران : نگاه دانش.

-   آقایار، سیروس، علیرضا رزقی رستمی(1389)، تعرض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی. اصفهان: سپاهان.       

-   تهامی منفرد، شراره، شهین علیایی زند و مجید یوسفی لویه(1381)، بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای رویارویی در دانش آموزان عادی و تیزهوش دبیرستانهای شهر تهران، اولین همایش ملی استعدادهای درخشان، شیراز.

-   حسن زاده، رمضان، مرتضی ساداتی کیادهی(1390)، هوش هیجانی: مدیریت احساس، عاطفه و قلب . تهران: روان.

-    حیدرزاده، جمیله(1388)، بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران مدارس راهنمایی  شهرستان سراب، پایان نامه کاشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

-   دهشیری، غلامرضا(1383)، بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه، تازه ها و پژوهشهای مشاوره، جلد4، شماره12.

-   رابینز، استیفن(1372)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1372.

-   رستمی، نادیا(1384)، بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383، نوآوریهای آموزشی، سال3، شماره10، (1384)،117-128.

-   عیوضی، نرگس (1385)، تاثیر هوش هیجانی در بهداشت روانی خانواده ها http://www.aftabir

-   فتاحی، رحمت الله(1383)، پاسخ به تغییر: برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات برون کتابخانه ای در مراکز اطلاع رسانی تخصصی، ارائه شده به هشتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

-   قمرانی، امیر، حمیدرضا جعفری(1382)، درآمدی بر هوش هیجانی و نابینایی، سومین همایش دانشجویان و دانش آموختگان نابینای ایران، ایران.

-   لین، آأل بی (1389)، پنجاه فعالیت علمی برای ارتقای هوش هیجانی در محیط کار، ترجمه بهرام علی قنبری...[و دیگران] . مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر.

-   مورتی بویز،آلن(1389)، آموزش همراه با هوش هیجانی: راهنمای گام به گام برای متخصصان آموزش عالی و فراگیر، ترجمه حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، مرضیه قناعت. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر.

-   یوسفی، حمید( 1389). هوش هیجانی. تهران: قطره.

 

-   Goleman, D (1995), Emotional intelligence. New York: Bantam Books.                                                                   

-   Goleman, D (1998), working with emotional intelligence. NewYork: Bantam Books.

-   Harman, John (2010), Emotional Intelligence at work. San Francisco: Jossey – Bass Publishers.

-   Kaschub, M (2002), Defining Emotional Intelligence in Music Education. Arts Education policy Review, 103,5,9 – 15

-    Mayer, J.D, Salovey, P(1995), Emotional intelligence and the   construction and regulation of feelings. Applied and preventive psychology, 4 197- 208.                                                

-   Salovey, P, Mayer, G.D (1990), Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185 - 211.

-   Siamian, H., Shahrabi, A., Vahedi, M., Abbsai Rad, A. M., and Yadani Cherati, J (2006), STR and burnout in libraries and information centers. Proceedings of the Asia-Pacifi Conference on Library and Information Education and Practice Singapore, pp.263-268

-   Sterrett, Emily. (2011), The managers pocket Guide To Emotional Intelligence. New York: Bantam  books