بحثی پیرامون بذل مهریه ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

  در ماده 1082 قانون مدنی ایران می خوانیم :
   « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
علی رغم گذشت بیش از 76 سال از زمان تصویب این ماده، هنوز هم در جامعه ما زمینه پذیرش حق مالکیت زن نسبت به مهریه و داشتن اختیار تصرف مالکانه نسبت به آن نهادینه نشده و به ندرت دیده شده است که زن در اولین قدم مطالبه این حق مشروع خود، با       عکس العمل تند مرد و حتی کسان و بستگان طرفین مواجه نشود. به دلیل همین فرهنگ عمومی و برخی تضییقات شرعی و قانونی موقع بروز اختلاف بین زوجین، اغلب زنان تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهرشان بذل می کنند تا شوهر نیز متقابلاً با قبول بذل، زن خود را طلاق دهد. با توجه به روند تأسف بار افزایش بی رویة میزان مهریه ها و سست شدن پایه های اعتقادی و اخلاقی در میان جوانان و افزایش بی رویه آمار طلاق در کشور، بذل مهریه از سوی زن تبدیل به یک واقعیت مهم اجتماعی شده که بررسی ابعاد حقوقی و احکام و آثار قانونی آن را ضروری می نمایند .
 

کلیدواژه‌ها


-   قرآن مجید

-   آل کاشف الغطاء- شیخ محمد حسن، تحریر المجله انتشارات مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی، ج 5،  بی تا

-   الحر العاملی – شیخ محمد حسن، وسایل الشیعه

-    امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله – ج 2  انتشارات موسسه مطبوعاتی دارالعلم

-   انصاری، شیخ مرتضی – کتاب النکاح – انتشارات باقری

-   جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانونی مدنی – ج 1

-   شهید ثانی – مسالک الافهام، ج 2

-   طباطبایی یزدی – سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی – ج 3

-   محقق داماد – سید مصطفی، حقوق خانواده

-   مهر پور، حسین، دیدگاههای جدید در مسایل حقوقی، انتشارات اطلاعات

-   موسوی خوئی– سید ابوالقاسم، منهاج الصاحین، موسسه احیاء آثار امام خویی، 1387 قم

-   میرزای قمی – جامع الشتات، مجموعه فتاوا ، چاپ سنگی خوانساری 1324 هـ . ق

-   نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 33 انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان- بی تا