نقش دانشگاه آزاد اسلامی در میزان مشارکت زنان از دیدگاه بانوان ‏شهرستان میانه ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف روشن ساختن نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مشارکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زنان و مشخص کردن نقش این دانشگاه در تفاوت نگرش به مشارکت زنان به عنوان ابزار یا هدف از دیدگاه بانوان شهرستان میانه است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. برای این منظور پرسشنامه­هایی طراحی و نظرات بانوان دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه­های شهرستان میانه و فارغ التحصیلان دوره دبیرستان اخذ و مجموع نظرات آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه ­این ‌پژوهش حاکی از آن است که شاخص­های گرایش به مشارکت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حد متوسط به­بالاست. آزمون فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد که همبستگی مثبت و معنی­داری بین وجود دانشگاه آزاد اسلامی در تفاوت نگرش به مشارکت زنان، توسعه مشارکت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد. همچنین هیچ نوع همبستگی بین وجود دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه مشارکت اجتماعی زنان وجود ندارد. پیشنهادهایی در پایان ارائه شده­است که ماحصل آن این است: اگر از بعضی تنگ­نظری­های موجود نسبت به زنان در جامعه­مان بگذریم؛ شرایط تا حدودی برای مشارکت زنان در صحنه­های مختلف توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم است که با توجه جدی­تر دولت در این زمینه و آگاهی و حرکت خود زنان، این نیروی بالقوه به کار گرفته خواهد شد تا گامی در جهت توسعه برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


 

-   اسد دهقی، ف (1376)، بررسی مسایل و مشکلات زنان شاغل صدا و سیما. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. 

-   جزنی، ن (1378)، بررسی مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سقف شیشه‌ای مانع رشد زنان. تدبیر (س10 ش95).

-   جزنی، ن (1379)،مدیریت نوین و اشتغال زنان. اندیشه جامعه (ش 15).

-   سعادت، ا (1378)، مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.

-   شادی‌طلب، ژ (1375)، ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران. تعاون (ش 59).

-   بی­نام. درباره بحران مشارکت سیاسی در ایران (1387)، همشهری. ص 12.

-   ی­نام. حضور دوگانه­ی زنان در بازار کار ایران( 1376)، روزنامه­ی سرمایه. ص8.

-   بی نام (1384)، گزارش سالنامه آمار نیروی انسانی مرکز آمار ایران.

-   یزدخواستی، ب (1372)، زنان و تغییرات اجتماعی. تهران: انتشارات مانی.

-   اعزازی، ش (1386)، تأملی بر نقشهای اجتماعی زنان و مردان. دریافت تیرماه 1388، www.etwomen.org/gunagun  social.iran-emrooz.net ,

-   بی­نام (1387)، اشتغال چه تأثیری بر عملکرد زن و روحیات او دارد؟ تک بانو.  دریافت 10 اگوست 2009 از http://takbanoo.wordpress.com

-   بی نام (1387)،مروری بر جایگاه زنان قبل و بعد از انقلا‌ب، خبرگزاری فارس دریافت ماه جولای 2009 از     www.farsnews.com

-   بی­نام (1384)، اشتغال زنان در ایران، ایران مانیا دریافت تیر 2007 از www.iranmania.com/news/Farsi

-   طایفی، ع (1385)،نقش زنان در جامعه­شناسی. دریافت12 فروردین1388 از        http://sociologyofiran.com

-   کوشک­آبادی، م.، چشمه سیماب، ژ (1388)، زنان و اشتغال،دریافت 27 تیر 1388 از http://www.modiryar.com/                                     

مانفورد، ر و رامبال، س (1387)، ترجمه محمد هانی ساداتی زنان در ساختارهای قدرت دانشگاه. دریافت از http://hamava.org/node/14