مقایسه تطبیقی وضعیت زنان کشور عربستان با وضعیت ایده آل ‏ زن مسلمان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

وضعیت خاص زنان عربستان در سالهای­ اخیر، باعث توجه رسانه­های کشورهای مختلف به ایشان شده، اعتراض محافل بین المللی و سازمانهای جهانی را برانگیخته است. با توجه به اینکه اجحاف در حق زنان مبتنی بر برداشتهای غلط جامعۀ سنتی عربستان- بخصوص سران وهابیّت- از دین است، در این مقاله به بررسی اجمالی وضعیت ایشان پرداخته، تلاش کرده­ایم تا محمل دینی مورد ادعای ایشان را در چند محور بررسی کنیم.
این مقاله وضعیت و مسائل زنان در کشور عربستان را در هشت محور بررسی کرده، سپس به تحلیل متون دینی- قرآن و روایت و نقل تاریخی در این موضوعات پرداخته است.
محورهای مورد بررسی این مقاله عبارتند از:
 

1- وجود هویّت مستقل برای زنان.


2- جداسازی افراطی زنان و مردان.
3- شرکت زنان در برنامه­های سیاسی وحق رأی آنان


4- فعالیّت اقتصادی زنان.
5- لزوم وجود امکانات تحصیلی و آموزشی برای زنان


6- حجاب زنان و الزام به پوشاندن صورت.
7 - حقّ رانندگی. 


8- تعدّد زوجات.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Women’s Situation in the K.S.A with ‎the ideal Situation of the Muslim Woman

چکیده [English]

The special conditions of women in the K.S.A(kingdom of Saudi Arabia)has attracted the attention of different countries’ media .Their situation has raised the objection of international lobbies and universal organizations because overburdening in women is based on the wrong understanding of religion by the traditional society of the K.S.A, especially the Vahabi leaders. We have made a brief review of their conditions and tried to research the authorities’ claimed religious basis from several aspects.
This paper is concerned with the review of women’s conditions and their problems in the K.S.A from eight angles. Then it makes a review of religious texts,Quran,hadith and historical narrations on these topics.
The pivots to review in this paper are as follows:
1.Independent identity for women.
2.Extreme segregation of women from men.
3.Women’s participation in political programs and vote right for them.
4.Women’s economic activities.
5.Educational opportunities.
6.Women’s hijab and mandatory face covering.
7.driving right
8.polygamy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Islam
  • Saudi Arabia
  • Polygamy
  • Hijab
الف: فهرست مقالات :
-   سایت خبری العالم، تلاش جهانی برای شناساندن مفهوم حقوق بشر، www.alalam.ir
-   اختصاص یک سوم مشاغل دولتی عربستان به زنان www.ea.wenet.ir/
-   دایرةالمعارف ویکیپدیا،www.wikipedia.org
-   نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان www.jobportal.ir
-   تاریخچه حجاب و عفاف، عباس رجبی، www.rahenejatdaily.com
ب: فهرست کتب:
-   قرآن مجید
-   ابن اشعث،م.چاپ سنگی، الجعفریات (الاشعثیات).تهران:مکتبه نینوی الحدیثه
-   ابن عطیه اندلسی،(1422ق) المحرر الوجیز فى تفسیرالکتاب العزیز. تحقیق عبدالسلام عبدالشافى محمد،بیروت: دارالکتب العلمیه
-   ابیاری،ا.(1405ه.ق.)دانشنامه ی " الموسوعة القرآنیة":موسسه سجل العرب‏
-   آلوسی،م.(1415) روح المعانى فى تفسیرالقرآن العظیم. تحقیق: على عبدالبارى عطیة،بیروت:دارالکتب العلمیه
-   بغوی،ح.(1420ق)معالم التنزیل فى تفسیرالقرآن. تحقیق عبدالرزاق المهدى‏، بیروت: داراحیاء التراث العربى  ‏
-   بلاغی،ع.(ق1386) حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر.قم:انتشارات حکمت
-   تیجانی،م.(1385) اهل بیت کلید مشکلها (ترجمه ی کتاب کل الحلول عند آل الرسول).ترجمه ی سید جواد مهری،بنیاد معارف اسلامی
-   ثعلبی،ا.(1422ق) الکشف و البیان عن تفسیر القرآن.بیروت:دار إحیاء التراث العربی
-   حرعاملی،م.(1409ق) وسائل الشیعة.قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث
-   خطیب،ع.(بی تا و بی جا) التفسیر القرآنى للقرآن،نرم افزار جامع التفاسیر
-   دورانت،و. تاریخ تمدن.نرم افزار
-   رشیدالدین میبدی،ا.(1371)کشف الأسرار و عدة الأبرار. تحقیق: على اصغر حکمت‏، تهران: انتشارات امیر کبیر
-   رازی،ف.(1420)مفاتیح الغیب.بیروت:دار احیاء التراث العربى‏
-   زحیلی،و.(1418ق)التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج.بیروت-دمشق: دارالفکر المعاصر
-   زمخشری،م.(1407ق) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏.بیروت:دار الکتاب العربی‏
-   سور آبادى،ا.(1380ق)، تفسیر. تحقیق على اکبر سعیدى سیرجانى تهران:فرهنگ نشرنو ‏
-   سید قطب،م.(1412ق) فى ظلال القرآن.بیروت: دارالشروق
-   سیوطی،ج.(1404ق)الدر المنثور فی التفسیر بالماثور.قم: کتابخانه آیة الله مرعشى
-   شامی، ی.(1993) ، موسوعة المدن العربیة والاسلامیة . بیروت:دارالفکر العربی
-   طباطبایی،م.ح.(1417ه.ق.) المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم
-   فراء،ی.معانى القرآن. تحقیق: احمد یوسف نجاتى،مصر:دارالمصریه للتألیف و الترجمه
-   فهیم کرمانی،م.(بی تا) چهره ی زن در آئینه ی  تاریخ اسلام .
-   قاسمی جمال الدین،م.(1418ق)محاسن التاویل‏. تحقیق محمد باسل عیون السود، بیروت:دارالکتب العلمیة،
-   قشیری،ع.لطایف الاشارات‏. تحقیق ابراهیم بسیونى‏،مصر:الهیئة المصریة العامه للکتاب
-   کلینی،م.(1365)الکافی.تهران:دارالکتب الإسلامیة
-   گودوین، و.(1383) عربستان سعودی. ترجمه فاطمه شاداب، تهران:نشر شمشاد
-   محمّدی آشتیانی، ع.(1381) شناخت عربستان. تهران: مشعر
-   مکارم،ن.و جمعی از نویسندگان،(1374) تفسیر نمونه.تهران:دارالکتب الإسلامیة
-   مطهری،م.(1364)مسئله حجاب
-   نخجوانی،ن.(1999) الفواتح الالهیه و المفاتح الغیبیة.مصر:دار رکابى للنشر
-   نصیری رضی،م.(1386) تاریخ تحلیلی اسلام . تهران: دفتر نشر معارف
-   نوری همدانی ،ح.(1383)جایگاه بانوان در اسلام.قم: نشر مهدی موعود
-   نووی،(1417)مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید. تحقیق محمد أمین الصناوى‏، بیروت: دارالکتب العلمیه