دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.30495/jwsf.2021.1914219.1515

الهه وکیل زاده دیزجی؛ یوسف ادیب؛ زرین دانش ور؛ بهنام طالبی


2. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1906673.1486

لیلا نجدی؛ توکل موسی زاده؛ رضا کاظمی


3. تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در تأثیر رهبری تحولی بر خودرهبری و خودکارآمدی معلمان زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1917806.1525

سارا باظهوری؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین


4. پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1917302.1521

الهام رضایی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی


6. بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1912067.1509

عشرت کریمی افشار؛ مجتبی جهانشاهی نسب


7. تأثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی دختران جوان شهرهای مرزنشین استان اردبیل بر اساس معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1921012.1532

لطیف شایسته؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


8. تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان اهمال کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.30495/jwsf.2021.1918154.1524

سپیده زال جارچلو؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ قمر کیانی؛ مسعود حجازی


9. واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.30495/jwsf.2021.1913219.1513

هدیه سادات میرترابی؛ حجت الله محمدشاهی؛ نیلوفر چینی چیان


10. پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1926761.1550

سمانه شاطرزاده یزدی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سیدحسین اطهری


11. مدل سازی ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1908461.1493

آتوسا اسدزاده؛ محمدباقر حبی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ عبدالحسن فرهنگی


12. اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1923207.1539

مهدی مظاهری تهرانی؛ محمد مسعود دیاریان؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی


13. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1925355.1545

الناز احدی؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ قمر کیانی


14. نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1918046.1533

مریم عباسیان؛ افشین طیبی


15. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30495/jwsf.2021.1923537.1540

مینا آذرنیک؛ امین رفیعی پور؛ محمد حاتمی؛ مهساسادات موسوی


16. تاثیر آموزش پیش از ازدواج طرحواره محور بر ارزش های ازدواج و تصویر ایده‌آل از همسر در دختران مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.30495/jwsf.2021.1925562.1548

سمانه مختاری؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشیئ


17. ضرورت مداخله قانونگذار در نهاد مهریه در جهت حل معضل اجتماعی امروز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30495/jwsf.2021.1924599.1543

سالار صادقی؛ عباسعلی اکبری


18. پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی براساس میزان استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.30495/jwsf.2021.1895217.1430

مهدی شریفی؛ مهسا واثقی؛ علی حسینایی؛ علیرضا قربانی


19. اثربخشی برنامه آموزش خلاقیت پریز برتعاملات اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.30495/jwsf.2021.1927437.1576

اکرم جعفرزاده قدیمی؛ پرویز عبدالتاجدینی؛ سید داود حسینی نسب


20. کنترل، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1917702.1523

امیررضا محمودی؛ هاله مجیدی


22. اثربخشی دلبستگی درمانی به مادران بر نشانه‌های نافرمانی مقابله‌ای در کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1932424.1581

هدی ملک زاده؛ عزت دیره؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی


23. پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان متاهل در دوران همه گیری کروناویروس براساس مهارت‌های ارتباطی بین فردی و توانایی ذهن خوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1931779.1579

شیرین شجاعی فر؛ مهلا ظریف محتشم؛ زبیر صمیمی


24. مقایسه اثربخشی رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت درمانی بر افکار غیر منطقی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1933872.1586

یعقوب نیکوکار؛ علیرضا جعفری؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش


25. طراحی الگوی کارآفرینی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1926807.1557

ایرج ثقفی؛ یوسف بیگ زاده


26. بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق بر انصراف از طلاق و انطباق‌پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1928663.1561

فاطمه برکات؛ ناصر امینی؛ عزت دیره؛ عبدالله شفیع ابادی


27. ارائه مدلی برای شکستن سقف شیشه ای جهت ارتقاء زنان در پستهای مدیریتی نظام آموزش و پرورش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1936262.1591

محمد رضاپور؛ جعفر قهرمانی؛ یدالله عباس زاده سهرون


28. نقش تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی رفتار خوردن در زنان چاق میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1931135.1575

محمدرضا صیرفی؛ زینب شیرزادی؛ مهرداد ثابت


29. بررسی رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء عملکرد شغلی معلمان زن و مرد تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1938666.1601

ژاله سربازوطن؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم