دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی براساس میزان استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.30495/jwsf.2021.1895217.1430

مهدی شریفی؛ مهسا واثقی؛ علی حسینایی؛ علیرضا قربانی


2. واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.30495/jwsf.2021.1913219.1513

هدیه سادات میرترابی؛ حجت الله محمدشاهی؛ نیلوفر چینی چیان


3. مدل سازی ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1908461.1493

آتوسا اسدزاده؛ محمدباقر حبی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ عبدالحسن فرهنگی


4. اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1923207.1539

مهدی مظاهری تهرانی؛ محمد مسعود دیاریان؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی


5. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر با درماندگی آموخته شده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1925355.1545

الناز احدی؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ قمر کیانی


6. نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط میان جهت گیری جنسی بر اساس تیپ شخصیتی و نگرش به عشق: بررسی مدل معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1918046.1533

مریم عباسیان؛ افشین طیبی


7. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30495/jwsf.2021.1923537.1540

مینا آذرنیک؛ امین رفیعی پور؛ محمد حاتمی؛ مهساسادات موسوی


8. تاثیر آموزش پیش از ازدواج طرحواره محور بر ارزش های ازدواج و تصویر ایده‌آل از همسر در دختران مجرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.30495/jwsf.2021.1925562.1548

سمانه مختاری؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشیئ


9. پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1926761.1550

سمانه شاطرزاده یزدی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سیدحسین اطهری


10. ضرورت مداخله قانونگذار در نهاد مهریه در جهت حل معضل اجتماعی امروز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30495/jwsf.2021.1924599.1543

سالار صادقی؛ عباسعلی اکبری


11. اثربخشی برنامه آموزش خلاقیت پریز برتعاملات اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.30495/jwsf.2021.1927437.1576

اکرم جعفرزاده قدیمی؛ پرویز عبدالتاجدینی؛ سید داود حسینی نسب


12. کنترل، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1917702.1523

امیررضا محمودی؛ هاله مجیدی


14. اثربخشی دلبستگی درمانی به مادران بر نشانه‌های نافرمانی مقابله‌ای در کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1932424.1581

هدی ملک زاده؛ عزت دیره؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی


15. پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان متاهل در دوران همه گیری کروناویروس براساس مهارت‌های ارتباطی بین فردی و توانایی ذهن خوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1931779.1579

شیرین شجاعی فر؛ مهلا ظریف محتشم؛ زبیر صمیمی


16. مقایسه اثربخشی رویکرد مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت درمانی بر افکار غیر منطقی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30495/jwsf.2021.1933872.1586

یعقوب نیکوکار؛ علیرضا جعفری؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش


17. طراحی الگوی کارآفرینی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1926807.1557

ایرج ثقفی؛ یوسف بیگ زاده؛ مجتبی رمضانی؛ یقعوب علوی متین؛ یحیی داداش کریمی


18. بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق بر انصراف از طلاق و انطباق‌پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1928663.1561

فاطمه برکات؛ ناصر امینی؛ عزت دیره؛ عبدالله شفیع ابادی


19. ارائه مدلی برای شکستن سقف شیشه ای جهت ارتقاء زنان در پستهای مدیریتی نظام آموزش و پرورش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1936262.1591

محمد رضاپور؛ جعفر قهرمانی؛ یدالله عباس زاده سهرون


20. نقش تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی رفتار خوردن در زنان چاق میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1931135.1575

محمدرضا صیرفی؛ زینب شیرزادی؛ مهرداد ثابت


21. بررسی رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء عملکرد شغلی معلمان زن و مرد تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.30495/jwsf.2021.1938666.1601

ژاله سربازوطن؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


22. عوامل موثر بر اشتغال و بیکاری زنان در دوران کرونا با رویکرد سبک زندگی (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.30495/jwsf.2021.1937320.1597

میترا توسلی؛ عبدالله نعامی


23. اثربخشی تکنیک‌های جرات‌ورزی بر حرمت خود و کیفیت زندگی زنان بزه‌دیده‌ شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30495/jwsf.2021.1922629.1536

فرزانه هنربخش؛ فاطمه السادات رباطی


24. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و خود تاب آوری زنان مبتلا به یائسگی زودرس مراجعه کننده به مرکز بهداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.30495/jwsf.2021.1934430.1588

رمضان حسن زاده؛ زهرا کاظمی؛ شعبان حیدری


25. اثر بخشی روان درمانی مثبت گرایی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.30495/jwsf.2021.1933748.1585

عشرت کریمی افشار؛ محمد کارآموز


26. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر خودکارآمدی و خودشفقتی زنان بعد از عمل هیسترکتومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.30495/jwsf.2021.1930693.1573

سیما فرزانه؛ توکل موسی زاده؛ وکیل نظری


27. بررسی تطبیقی کیفیّت زندگی شهری خانواده های ساکن در سکونت‏گاه های غیر‏رسمی و رسمی شهرمشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30495/jwsf.2021.1940704.1611

سیمین فروغ زاده؛ سید مهدی پنج تنی


28. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال بدشکلی بدن و وزن زنان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30495/jwsf.2021.1942722.1621

سحر اشرفی؛ عبدالمجید بحرینیان؛ کبری حاجی علیزاده؛ علی دلاور


29. ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت‌های شغلی معاونین پرورشی زن بر مبنای تعالی مدیریت( EFQM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.30495/jwsf.2022.1946717.1635

ژیلا مرسلی؛ جهانگیر یاری


30. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و عملکرد جنسی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30495/jwsf.2022.1939282.1610

سلماز عماری؛ عزت دیره؛ مولود کیخسروانی؛ کامران گنجی