دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.30495/jwsf.2020.1909385.1499

صالحه خدادادی؛ سمیه اصغرزاده؛ نفیسه مرادی؛ آزاده نیاز


2. مدل یابی علّی آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی با میانجی‌گری عملکرد جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.30495/jwsf.2020.1912668.1510

ساناز سلطانی؛ علی خادمی؛ عباس بخشی پور؛ مرضیه علیوندی وفا


3. اثر بخشی آموزش روابط مادر- کودک بر کاهش کودک آزاری جسمی و عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

10.30495/jwsf.2020.1903507.1472

احد آهنگرانزابی؛ سکینه سلامت قراملکی؛ اصغر فولادی


4. بررسی مقایسه‌ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.30495/jwsf.2020.1905120.1480

سمیه افشارپور؛ علی نقی اقدسی


5. رابطه بین مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجی گری مفهوم خویشتن در بین فرزندان جانبازان و ایثارگران مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30495/jwsf.2020.1909913.1503

جواد صاحبی کوزه چیان؛ امیر پناه علی؛ سیدداود حسینی نسب


6. تأثیر مداخلات مبتنی بر درمان شفقت خود (CFT) بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.30495/jwsf.2021.1865855.1352

نجمه ابوسعیدی مقدم؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


7. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شرم درونی شده زنان بدسرپرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30495/jwsf.2021.1908695.1494

پریسا امینی؛ رمضان حسن زاده


8. تبیین مولفه ‏های شغل مناسب زنان مبتنی بر رویکرد فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30495/jwsf.2021.1910832.1507

علی اصغر سعدآبادی؛ فاطمه سادات فهری؛ کیارش فرتاش


9. طراحی و اعتبارسنجی الگوی تکوین هوش معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.30495/jwsf.2021.1914219.1515

الهه وکیل زاده دیزجی؛ یوسف ادیب؛ زرین دانش ور؛ بهنام طالبی


10. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1906673.1486

لیلا نجدی؛ توکل موسی زاده؛ رضا کاظمی


11. تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در تأثیر رهبری تحولی بر خودرهبری و خودکارآمدی معلمان زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1917806.1525

سارا باظهوری؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین


12. پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1917302.1521

الهام رضایی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی


14. بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1912067.1509

عشرت کریمی افشار؛ مجتبی جهانشاهی نسب


15. تأثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی دختران جوان شهرهای مرزنشین استان اردبیل بر اساس معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1921012.1532

لطیف شایسته؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


16. تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان اهمال کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.30495/jwsf.2021.1918154.1524

سپیده زال جارچلو؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ قمر کیانی؛ مسعود حجازی


17. واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.30495/jwsf.2021.1913219.1513

هدیه سادات میرترابی؛ حجت الله محمدشاهی؛ نیلوفر چینی چیان


18. پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1926761.1550

سمانه شاطرزاده یزدی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سیدحسین اطهری


19. مدل سازی ویژگی‌های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1908461.1493

آتوسا اسدزاده؛ محمدباقر حبی؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ عبدالحسن فرهنگی


20. اثر بخشی بسته آموزشی والدگری امید محور بر تنیدگی والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1923207.1539

مهدی مظاهری تهرانی؛ محمد مسعود دیاریان؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی