کلیدواژه‌ها = زنان بارور
تعداد مقالات: 2
1. طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 93-107

10.30495/jwsf.2020.1884371.1412

راضیه جماعتی اردکانی؛ رویا برزگری؛ نجمه نصیرپور؛ مجید سلیمانی


2. بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 119-136

زهره جعفرخانی؛ مریم صدقی؛ گلناز شعبانیان؛ وحید منظری توکلی