کلیدواژه‌ها = سرخوردگی زناشویی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 49-64

زهرا تقی یار؛ فرشاد پهلوان زاده؛ سید عبدالوهاب سماوی