کلیدواژه‌ها = آموزش شناختی رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی زنان متاهل

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 35-47

اعظم رضایی؛ روح اله فتحی؛ احمد احمدی قوزلوجه