کلیدواژه‌ها = کارآفرینی زنان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 77-96

10.30495/jwsf.2020.1891179.1422

زهرا هاشم زاده فروزان؛ نازنین ملکیان