کلیدواژه‌ها = رضایت جنسی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1912067.1509

عشرت کریمی افشار؛ مجتبی جهانشاهی نسب


2. طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 93-107

10.30495/jwsf.2020.1884371.1412

راضیه جماعتی اردکانی؛ رویا برزگری؛ نجمه نصیرپور؛ مجید سلیمانی


3. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 19-37

10.30495/jwsf.2019.668796

اکرم لطفی سرجینی؛ شیوا تقی پور؛ لیلاالسادات میرصیفی فرد؛ خدیجه مرادی