کلیدواژه‌ها = رضایت جنسی
تعداد مقالات: 4
1. طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 93-107

10.30495/jwsf.2020.1884371.1412

راضیه جماعتی اردکانی؛ رویا برزگری؛ نجمه نصیرپور؛ مجید سلیمانی


2. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 19-37

10.30495/jwsf.2019.668796

اکرم لطفی سرجینی؛ شیوا تقی پور؛ لیلاالسادات میرصیفی فرد؛ خدیجه مرادی