کلیدواژه‌ها = رمان و پریچهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 23-40

سوده مقصودی؛ فاطمه حجازی‌مقدم؛ سعیده درویشی