کلیدواژه‌ها = طرح‌واره درمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 91-112

ویدا سادات رضوی نعمت اللهی؛ سعیدرضا طوسی راد