کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 23-41

سید مرتضی احمدی تبار؛ بهنام مکوندی؛ منصور سودانی