کلیدواژه‌ها = سازگاری زناشویی
تعداد مقالات: 7
1. نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 125-140

فائزه مؤید؛ سیما حاجی علی اکبری مهریزی؛ محمد باق


2. بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 119-136

زهره جعفرخانی؛ مریم صدقی؛ گلناز شعبانیان؛ وحید منظری توکلی


3. اثربخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 23-41

سید مرتضی احمدی تبار؛ بهنام مکوندی؛ منصور سودانی


4. پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس رشد اخلاقی

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 155-165

زینب نعمتی؛ بیتا نصراللهی


6. نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 149-160

مونا کارگر؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد