کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
تعداد مقالات: 14
1. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 19-37

10.30495/jwsf.2019.668796

اکرم لطفی سرجینی؛ شیوا تقی پور؛ لیلاالسادات میرصیفی فرد؛ خدیجه مرادی


2. اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 73-81

مریم دانشمند گل آینه دانشمند گل آینه؛ پروین احتشام زاده