کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 13
3. مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 7-34

فریده بهمن جنبه؛ مریم اردیبهشتی خیابان؛ شهناز کهن


4. تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 63-90

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی