کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 30
1. دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 69-101

10.30495/jwsf.2020.573221.1292

غلامرضا صدیق اورعی؛ مصطفی غنی زاده


2. ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 25-42

آرزو قلی پور؛ غلامحسین جوانمرد


5. حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 71-88

احسان شاکری خوئی؛ عذرا کامران آذر


7. مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 7-34

فریده بهمن جنبه؛ مریم اردیبهشتی خیابان؛ شهناز کهن


8. مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 143-166

سیدرضا فلاح چای؛ مریم فلاحی


10. ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 43-62

سانیا پیروزی؛ کیانوش ذاکر حقیقی


11. مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 83-100

رقیه کلانتری؛ ذکراله مروتی


12. نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 22-33

رویا آل عمران؛ لاله طبقچی اکبری


14. بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 23-40

سوده مقصودی؛ فاطمه حجازی‌مقدم؛ سعیده درویشی


18. بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی

دوره 7، شماره 23، بهار 1393، صفحه 101-120

پریا مشک آبادی؛ سحر طوفان