کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 13
3. بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 26-43

صونا رحیمی مقدم کوچه؛ سیدمحمد یوسفی طباطبائی


4. بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 91-112

ویدا سادات رضوی نعمت اللهی؛ سعیدرضا طوسی راد