کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 14
3. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 85-104

10.30495/jwsf.2019.668806

محمود جاجرمی؛ بی بی زهره رضوی زاده تبادکان؛ یعقوب وکیلی


4. بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 26-43

صونا رحیمی مقدم کوچه؛ سیدمحمد یوسفی طباطبائی


5. بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 91-112

ویدا سادات رضوی نعمت اللهی؛ سعیدرضا طوسی راد