کلیدواژه‌ها = شادکامی
تعداد مقالات: 10
1. پیش بینی پایداری براساس دلبستگی به خدا، امید به زندگی و شادکامی در فرهنگیان زن بازنشسته خمینی شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30495/jwsf.2021.1917302.1521

الهام رضایی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی


5. مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 103-116

جلال غریبی؛ حسن غریبی؛ کویستان محمدیان