کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 10
1. پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای اجرایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30495/jwsf.2021.1926761.1550

سمانه شاطرزاده یزدی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سیدحسین اطهری


2. بررسی سلامت روان و امید به زندگی زنان نابینا در مقایسه با زنان بینا

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 115-132

10.30495/jwsf.2020.1906664.1485

کامروز فتحی؛ سهیلا بهاری؛ علی نقی اقدسی؛ شعله لیوارجانی


5. مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 143-166

سیدرضا فلاح چای؛ مریم فلاحی