نویسنده = رعنا ساکن آذری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی روش آموزش خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان مراغه

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 29-53

پرویز عبدالتاجدینی؛ رعنا ساکن آذری؛ آیدا آذین فام