نویسنده = منصور بیرامی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 59-83

10.30495/jwsf.2019.668799

عبداله رشیدزاده؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ میر محمود میرنسب