نویسنده = افسانه علیزاده اصلی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 65-84

افسانه علیزاده اصلی؛ علیرضا کیامنش؛ حسن احدی