نویسنده = فرشاد پهلوان زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 29-43

10.30495/jwsf.2020.580588.1314

فرشاد پهلوان زاده؛ زهرا تقی یار؛ ژاله رفاهی


2. اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 49-64

زهرا تقی یار؛ فرشاد پهلوان زاده؛ سید عبدالوهاب سماوی