نویسنده = سمانه رستمی انکاس سمانه رستمی انکاس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 7-22

پروانه سلاطین؛ سمانه رستمی انکاس سمانه رستمی انکاس؛ سمانه سمانه محمدی